Börje Almqvist

Den afghanska bok boomen

Blogg

Tillgången på böcker för läshungriga i Afghanistan har ökat avsevärt de senaste åren. Afghanska förlag blomstrar och bokintresset är stort bland den läskunniga delen av befolkningen. Enbart i Kabul skall det finnas det 22 bokförlag och 60 bokaffärer är registrerade.

Afghanistan-nytt

Tidningen Afghanistan-nytt tar upp aktuella händelser och frågor som rör Afghanistan och SAKs utvecklingsarbete. Som medlem eller månadsgivare får du den direkt i brevlådan fyra gånger per år.

#3 2018

TEMA HOTAT KULTURARV

Afghanistans uråldriga kulturrikedomar hotas av både gruvindustrin och väpnad konflikt. För att rädda det som fortfarande återstår riskerar arkeologerna livet. 

#2 2018

TEMA DEN AFGHANSKA STATEN

Det talas ofta om den afghanska staten som en misslyckad eller svag stat, samtidigt för den krig mot talibaner och andra väpnade grupper. Människor har tillgång till vård och skola, men det fysiska område som staten kontrollerar krymper och utan internationellt stöd skulle inte mycket fungera.