Till en mamma på mors dag

Rätten till god vård och en trygg och säker förlossning ska gälla alla mammor. Med din hjälp kan också mammor i Afghanistan få det. Du får ett digitalt gåvobevis att ge en mamma du vill hylla.
Utvecklingsbehoven i Afghanistan är många. Din gåva kommer användas där den bäst behövs.


Fler än 54000

blivande mödrar fick vård under graviditeten under 2021, genom SAKs hälsovård.

 

Drygt 18 000

förlossningar assisterades av SAKs utbildade vårdpersonal.

 

 

 

 

25

blivande barnmorskor utbildades av SAK under 2021.