SAKs lokalförening i Malmö

Välkommen till Malmös lokalförening med många medlemmar som är både svenskar, afghaner och andra nationaliteter. Svenska Afghanistankommittén gör skillnad och har gjort så i över 30 år.

Bor du i södra Skåne så kan du om du vill ingå i vårt lokala team. Vi jobbar i huvudsak med att sprida information om Afghanistans situation samt att samla in pengar.

Varje krona gör en enorm skillnad t.ex. räcker 330 kronor till 10 kryckor, 700 kronor till en benprotes, 998 kronor till sittmattor och en vattenpump för en hel skola.

Är Du medlem eller vill bli det, skicka oss din e-postadress till oss, så att vi kan nå dig snabbt och på ett miljöriktigt sätt kan meddela dig viktig information. Tack för din medverkan!