Språk i Afghanistan

Det talas över 30 språk i Afghanistan. De två största är dari och pashtu som också är Afghanistans två officiella språk. Dari och pashtu är indoeuropeiska språk och därmed besläktade med de flesta språk som talas i Europa, däribland svenska. Dari är särskilt nära besläktat med farsi, som talas i Iran. Dari och pashtu skrivs med arabiska bokstäver. Dessutom finns det ett antal språk som är nationella.

I områden där en majoritet av befolkningen talar ett tredje nationellt språk vid sidan om de två officiella –som till exempel de turkiska språken uzbekiska och turkmenska och språken balochiska, pashai, nuristanska språk och pamiriska – är dessa lokalt också officiella språk. I sådana områden har barn som har dessa språk som modersmål rätt till skolundervisning på sitt hemspråk. Laglig rätt och praktisk möjlighet är däremot inte alltid samma sak.

Det finns även större dialekter så som hazaragi, som är en persisk dialekt närbesläktad med dari.