Våld mot kvinnor

Våld mot kvinnor i Afghanistan

Säkerhetsläget och traditionerna i Afghanistan gör det svårt för kvinnor att röra sig utanför hemmet, men hemmet är långtifrån alltid en säkrare plats. Studier visar att det är mycket vanligt att kvinnor i Afghanistan är utsatta för våld, framför allt hemma och då oftast av sin make. Forskning visar att många afghanska män och kvinnor tycker att en man bör ”bestraffa” sin fru om hon inte uppfyller normen för en god hustru. 

Mörkertalen för misshandel och även dödsfall på grund av våld mot kvinnor är troligtvis mycket stora. 

Liten rättssäkerhet och små möjligheter till skydd

I Afghanistan finns ytterst få kvinnocentrum där misshandlade eller hotade kvinnor kan få skydd. Sedan 2009 finns en särskild lag mot våld mot kvinnor, lagen Elimination of Violence Against Women (EVAW). Lagen förbjuder våld mot kvinnor i hemmet, men är hittills inte antagen av det afghanska parlamentet utan bara godkänd av presidenten. Det betyder att lagen fortfarande inte gäller fullt ut. Många kvinnorättsaktivister är oroliga för att lagen kommer att röstas ner om den tas upp i parlamentet. 

I praktiken står lagen i konflikt med gamla, djupt rotade föreställningar om hur en kvinna bör uppföra sig. Rättssäkerheten är därför mycket låg för kvinnor. Till exempel kan en kvinna som flyr från misshandel och brutalitet bli misstänkliggjord av domare och åklagare för otrohet eller annat ”dåligt” uppförande. Många gånger skickas kvinnorna tillbaka till det våldsamma hemmet. Om rätten misstänker otrohet kan en misshandlad kvinna till och med dömas till fängelse. 

Medvetenheten ökar och fler kvinnor anmäler våld

Även om våldet mot kvinnor är vanligt och till stor del accepterat har medvetenhet om kvinnors rättigheter ökat bland både bland afghanska kvinnor och män. Det gör att fler fall av våld mot kvinnor anmäls nu jämfört med tidigare. Våldtäkt utanför hemmet bestraffas som ett mycket grovt brott. 

När något särskilt brutalt fall av våld mot kvinnor uppdagas leder det ofta till debatt och demonstrationer. Ett exempel är fallet Farkhunda, den unga kvinna som lynchades till döds i Kabul våren 2015 efter en falsk anklagelse om att hon bränt en koran. Tusentals afghaner demonstrerade då mot våldet mot kvinnor, och flera av de inblandade dömdes till stränga straff. Några domar överklagades dock, och de som dömts till dödsstraff fick senare sina domar omvandlade till långa fängelsestraff i stället. Andra gick helt fria. Hela rättsprocessen har fått hård kritik från många håll.

 

Läs om SAKs arbete för att förbättra situationen för kvinnor i Afghanistan.