Återvändaravtalet

Återvändaravtalet – avtal om att återsända flyktingar till Afghanistan

Mot slutet av 2015 började Sveriges och Afghanistans regeringar förhandla om ett så kallat återvändaravtal för att göra det lättare för Sverige att skicka tillbaka afghaner som inte beviljats asyl. Detta har tidigare varit svårt att göra, eftersom de afghanska myndigheterna inte har velat ta emot sina landsmän. 

I oktober 2016 meddelade justitie- och migrationsminister Morgan Johansson att Sverige hade ingått ett återvändaravtal med Afghanistan. Beskedet ledde till stora protester och mycket debatt i Sverige, eftersom det blir mycket svårt för dem som skickas tillbaka att klara såväl sin försörjning som sin säkerhet. 

Svår situation för afghaner som återvänder

Många befarar att ett återsändande av tiotusentals afghaner kommer att öka instabiliteten i Afghanistan ännu mer. Svenska medier beskriver situationen för återvändande afghaner som mycket svår. Förutom att säkerhetsläget har förvärrats är det också ont om möjligheter till arbete och försörjning. De sociala skyddsnäten i Afghanistan är obefintliga. 

Nytt rättsligt ställningstagande för Afghanistan 2016

I december 2016 utfärdade Migrationsverket ett nytt så kallat rättsligt ställningstagande för Afghanistan. Ställningstagandet var det första sedan juni 2015. Eftersom säkerhetsläget har försämrats ytterligare sedan 2015 anser Migrationsverket i sitt nya ställningstagande att väpnad konflikt nu råder i alla Afghanistans provinser utom tre. 

Detta ställningstagande kan påverka möjligheterna för en del personer som redan fått avslag på sin asylansökan att få en ny prövning, men det innebär inte att alla asylsökande från Afghanistan kommer att få stanna i Sverige.