Statens finanser

Statens finanser

Efter 2002 har den afghanska statsbudgeten till största delen varit biståndsfinansierad.

Finansministeriets budget för 2016 är på 6,85 miljarder dollar (cirka 60 miljarder kronor), inräknat utvecklingsbudgeten på 2,3 miljarder dollar (drygt 22 miljarder kronor). Den ordinarie budgeten bekostar bland annat löner för statligt anställda och säkerhetsstyrkornas personal, som består av cirka 350 000 militärer och poliser.

Det afghanska finansministeriet räknar med att 50 procent av den totala budgeten och cirka 90 procent av utvecklingsbudgeten är biståndsfinansierad. Men hur mycket av utvecklingsbudgeten som kommer att användas är svårt att säga. Hittills har den afghanska staten inte något år lyckats använda mer än 50 procent utvecklingsbudgeten. Cirka en tredjedel av statens egna intäkter brukar gå till säkerhet.


Uppgifterna för värdet av summor i US dollar i svenska kronor är från slutet av februari 2017.