Andreas Stefansson

USA:s uttåg ur Afghanistan sätter press på fredsprocessen

Andreas Stefansson SAKs generalsekreterare Andreas Stefansson kommenterar beskedet att USA kommer att dra tillbaka sina trupper till 11 september.

Mord och hot tystar viktiga röster i Afghanistan

Andreas Stefansson Samtidigt som fredssamtal pågår i Doha har vi sett en oroväckande ökning av antalet attacker riktade mot bland annat journalister, människorättsaktivister, politiker och religiösa ledare i Afghanistan. Våldet är ett direkt hot mot demokratin och den positiva utveckling som skett i landet, skriver generalsekreterare Andreas Stefansson.

När USA vill tysta ICC behövs våra röster som stöd

Andreas Stefansson Nu när Internationella brottmålsdomstolen återigen börjat utreda misstänkta krigsbrott av amerikanska trupper i Afghanistan har president Donald Trump utfärdat sanktioner mot domstolens personal och alla som samarbetar. Med detta agerande underminerar USA den humanitära rätten och möjligheterna till ansvarsutkrävande för det afghanska folket, bloggar generalsekreterare Andreas Stefansson.

Vi stöttar Afghanistan under pandemin med informationskampanjer och förstärkt sjukvård

Andreas Stefansson Generalsekreterare Andreas Stefansson bloggar om hur coronapandemin ändrat hur vi jobbar. Detta gäller i synnerhet provinsen Wardak, där Svenska Afghanistankommittén har det övergripande ansvaret för hälsovården till cirka 600 000 människor. Men även fortsatt och utvidgat informationsarbete för ökad medvetenhet och förebyggande smittspridning bland de cirka två miljoner människor vår verksamhet når ut till i 14 provinser.

Kontroll – en utmaning och ett måste i Afghanistan

Andreas Stefansson Vad vi kan och ska göra är att alltid anstränga oss till det yttersta för att undersöka, vara öppna, utbilda oss själva, diskutera våra värderingar och våra gränser. Det skriver generalsekreterare Andreas Stefansson på temat kontroll och korruption.

Bollar som satts i rullning

Andreas Stefansson Lärarinnan Humeira ler och välkomnar oss in i det enkla lerhuset. Hon visar stolt upp sitt klassrum och uppmanar de till synes blyga barnen att hälsa. Det är hemtrevligt, det märks att Humeira känner barnen väl. Hon kommer själv från byn och en av eleverna är hennes eget barn.

Brotten mot civila måste få ett slut

Andreas Stefansson "Vi sitter i kläm. Betjänar vi sårade talibansoldater riskerar vi att attackeras av afghanska säkerhetsstyrkor. Och har vi säkerhetsstyrkor på besök kan talibaner minera kliniken eller tvinga den att stängas.”

Sverige måste ta ställning för skydd av civila i Afghanistan

Andreas Stefansson I dagarna presenteras regeringens proposition om Sveriges fortsatta militära bidrag till Natoinsatsen Resolute Support Mission. Genom sin roll som utbildare och rådgivare inom den afghanska militären har Sverige möjlighet att göra skillnad, skriver generalsekreterare Andreas Stefansson.

Det osäkra valet – och vad händer med freden?

Andreas Stefansson Kampanjen inför presidentvalet på lördag 28 september är nu i full gång, sedan samtalen frysts mellan USA och talibanerna. Vad händer nu – med freden? Generalsekreterare Andreas Stefansson bloggar om sin senaste resa till Afghanistan.