Vad vill SAK uppnå?

1. Hälsa

Rättvis tillgång till och utnyttjande av hälso- och sjukvård för kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning och samhällen på landsbygden.

2. Utbildning

Jämlik tillgång till högkvalitativa utbildningsmöjligheter.

3. Försörjningsmöjligheter

Kvinnor, personer med funktionsnedsättning och marginaliserade hushåll på landsbygden har säker försörjning som ger trygghet i tider av kris och nödsituationer.

4. Lokal samhällsstyrning

Medborgarna är aktivt engagerade i beslutsfattande, påverkar utvecklingen av sina samhällen och har möjlighet att ställa berörda aktörer till svars.

5. Folkligt och politiskt engagemang

Ett folkligt och politiskt engagemang i Sverige och Europa för det afghanska folkets rättigheter.