Vad tycker SAK?

Ibland tycker SAK till om olika frågor, det kan exempelvis handla om klimatfrågan, biståndsavräkningar eller lokalt fredsbyggande.

SAKs verksamhet är framförallt att bedriva biståndssamarbete i Afghanistan, när vi gör det får vi också kunskap om hur läget ser ut på marken. Genom att dela med oss av vår kunskap kan vi påverka och bilda opinion. Här samlar vi uttalanden som SAK har gjort, själva och tillsammans med andra organisationer.

Klimatförändringarna är livsfarliga för Afghanistan 2020-01-14

Låt inte migrationen villkora EU:s bistånd 2019-05-09

Vi kräver klara besked om avräkningarna från det internationella biståndet 2019-04-10

Ingen fred i Afghanistan utan befolkningens röster 2019-03-12

Utvisa inte unga afghaner 2016-10-30

Avräkningar på biståndet 2015-10-15