Svenska Afghanistankommittén i Vänersborg

Välkommen till SAKs lokalförening i Vänersborg, som verkat sedan 1984, alltså nästan från starten av SAK.

Välkommen till SAKs lokalförening i Vännerborg, som verkat sedan 1984, alltså nästan från starten av SAK. Lokalföreningen betjänar ett mycket stort område, Dalsland, Värmland och västra delen av Västergötland, samt Bohuslän norr om Kungälv. 

Vi har en liten aktiv medlemsskara som försöker sprida kunskap om Afghanistan förr och nu, om SAKs mångåriga engagemang, samt samlar in pengar till SAKs viktiga biståndsarbete i Afghanistan.

Av praktiska och historiska skäl har vi flesta aktiviteterna i trestadsområdet Vänersborg-Trollhättan-Uddevalla.

Här är vår program för vintern - våren 2020 (obs: många av aktiviteterna under våren är inställda pga coronaviruset)

Internationella kvinnodagen 8 mars kl. 14-18 på Bohusläns Museum i Uddevalla.  Delta med informationsbord och insamling.  

OBS: INSTÄLLT: SAKs lokala årsmöte i Vänersborg den 28 mars kl. 14.00                       
Före årsmötesförhandlingarna blir det föredrag och bildvisning av ”Afghanistan-proffset” Anders Fänge som arbetat totalt 19 år för SAK i Afghanistan, samt för FN i Afghanistan. Anders var en av initiativtagarna till SAK för 40 år sedan! Titeln på föredraget är ”Afghanistan förr och nu”.

OBS: INSTÄLLT:  SAKs lokalförening kommer också att delta med informationsbord och insamling vid Internationell musikfestival på Folkets Hus i Uddevalla den 28 mars.

OBS: INSTÄLLT: Föreningsmässa på Bohusläns Museum i Uddevalla den 4 april kl. 11-15.

Ljungskiledagen i Ljungskile den 13 juni

Ytterligare aktiviteter under våren är under planering. Kontakta gärna Lennart 076 7917 345, Axel 072 505 1835 eller Elsa 070 531 6937 för ytterligare information.