Svenska Afghanistankommittén i Stockholm

Vi anordnar olika aktiviteter för att informera om Afghanistan och väcka intresse för landet. Dessutom samlar in pengar för att stödja verksamheten i Afghanistan genom till exempel bössinsamlingar på de aktiviteter vi anordnar.

Du kan prenumerera på utskick om planerade evenemang, diskussionskvällar och annat spännande. Kontakta oss per mail för att få information! Har du förslag på någon aktivitet du saknar och tycker att vi ska arrangera eller vill du hjälpa till i arbetet. Hör av dig till oss! Vi är tacksamma för alla idéer och all hjälp och vi uppskattar när nya ansikten dyker upp!