Svenska Afghanistankommittén i Jönköping

Välkommen till Svenska Afghanistankommittén i Jönköping! 

Jönköpings lokalkommitté har ca 200 medlemmar med ett upptagningsområde som omfattar södra hälften av Östergötland (till exempel Linköping), Jönköpings län och norra Kalmar län.

Lokalkommittén bildades den 23 februari 2011.

Våra aktiviteter varierar, men stående inslag är till exempel insamlingar till verksamheten i Afghanistan, diskussion om aktuella böcker, bokbord, föreläsningar och liknande.