Svenska Afghanistankommittén Göteborg

SAKs lokalförening i Göteborg arbetar ideellt med att informera om Afghanistan och ge stöd till det krisdrabbade folket främst inom hälso- och utbildningssektorn.

Lokalkommittén i Göteborg utgörs av en styrelse på 9 ordinarie,  samt ungefär 500 medlemmar. Vi har olika aktiviteter bl.a. deltar vi med information och seminarier på Bokmässan, deltar i insamling för Världens barn, har föreläsningar och Allmänna möten med något speciellt tema. Aktiviteterna annonseras på hemsidan.      

Planerade tider under våren:

Måndag 13/1 18.30   Styrelsemöte

Torsdag 6/2 18.30     Styrelsemöte

Söndag 15/3 10-13    Lokalt Årsmöte

Måndag 30/3 18.30 Styrelsemöte (kan bli digitalt pga coronaviruset)

Den 4 april är sista dag man kan anmäla sig till det Centrala Årsmötet i Stockholm. Årsmötet blir digitalt. OBS medlemsavgiften måste vara betald.

4 april är också sista dag för att skicka motion till info@sak.se 

Anmälen sker på SAKs hemsida.  https://sak.se/aktuellt/valkommen-till-arsmotet-2020

Årsmöteshandlingarna läggs upp den 29/4 på SAK:s centrala hemsida.

Torsdag 7/5 18.30 Styrelsemöte, bjuda in de som anmält sig till det Centrala Årsmötet för genomgång av handlingarna. Styrelsemötet blir digitalt.

Lördag 30/5 Centralt Årsmöte i Stockholm Digitalt möte är planerat pga coronainfektionen.

Måndag 15/6 18.30 Avslutning hos Staffan Myrhage. Preliminärt

 

Ny mejladress: goteborg@sakforening.se                                                   

Ge gärna ett bidrag till lokalkommitténs arbete . Plusgirot: 4785865-9,      Swish: 1232905032