Svenska Afghanistankommittén Göteborg

SAKs lokalförening i Göteborg arbetar ideellt med att informera om Afghanistan och ge stöd till det krisdrabbade folket främst inom hälso- och utbildningssektorn.

Lokalkommittén i Göteborg utgörs av en styrelse på 8 ordinarie och 1 suppleant.,  samt ungefär 500 medlemmar. Vi har olika aktiviteter bl.a. deltar vi med information och seminarier på Bokmässan, deltar i insamling för Världens barn, har föreläsningar och Allmänna möten med något speciellt tema. Aktiviteterna annonseras på hemsidan.      

Planerade tider för styrelsemötena under hösten:

Torsdag 27/8 18.30   Styrelsemöte

Måndag 21/9 18.30   Styrelsemöte

Torsdag 22/10  18.30 Styrelsemöte

Måndag 16/11 18.30 Styrelsemöte 

Torsdag 10/12 18.30 Styrelsemöte

Den är sannolikt att en del av styrelsemöterna kommer att bli digitala, som de har varit under våren. Styrelsemötena är öppna för alla. Anmäl till linnealarsson2010@hotmail.com om du vill deltaga.

Mer information kommer senare.

Filmen Cinema Pameer sänds på SVT play from den 27/8 och 1 år framåt.

I en sliten byggnad mitt i centrala Kabul, det hårt krigsdrabbade Afghanistans huvudstad, ligger biografen Pameer. En fristad för brustna själar och en oas där man för en billig peng kan drömma sig bort från vardagens elände. Prisbelönte fotografen Martin von Krogh berättar om en sällsam plats som mot alla odds har överlevt tack vare eldsjälar som Said Chaleh och en trogen publik. En dokumentär av Martin von Krogh. Originalets titel: Cinema Pameer.

Bokmässan 24-27/9 blir i år digital. Seminarierna kan ses digitalt. Detta är gratis! Se programmet på bokmassan.se.

SAK medverkar från Globala torget: 

Länk:  https://bokmassan.se/programs/nya-forutsattningar-for-fred-i-afghanistan/

Söndag 27 september 11:00 - 12:00

Nya förutsättningar för fred i Afghanistan

Medverkande: Hamid Zafar, Kajsa Johansson, Julia Drevås Bantema, Mattias Bengtsson Byström

Scen: Globala torget

Världens Barn Insamlingen :

Corona slår hårt över hela världen och hårdast slår det mot de allra fattigaste. Insamlingen till Världens Barn är i år viktigare än någonsin. När pandemin sprids till de mest utsatta samhällena blir konsekvenserna stora för barn i utsatthet. 

Coronapandemin slår hårt i Afghanistan och prognoser anger att andelen som lever i absolut fattigdom är på väg att stiga. Många är beroende av sitt dagarbete för att handla mat och många lever trångt utan tillgång till rent vatten – vilket gör det extra svårt att kontrollera smittspridningen.

Utbildning är inte bara en mänsklig rättighet utan även en viktig plats för stabilitet och trygghet. För barn som inte går i skolan är risken också större att de utsättas för våld och exploatering.

Vi har ställt om vår organisation på plats i Afghanistan för att möta pandemin och vi fortsätter att arbeta för att barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska ha rätt att vara delaktiga och ha inflytande i samhället på samma villkor som andra.

Genom Världens Barn och Radiohjälpen kan du vara med att hjälpa till att möta den humanitära kris som pandemin orsakar. Med en gåva stödjer du barns rätt till hälsa, skola och trygghet. Något som just nu är viktigare än någonsin! 

 

Vi behöver din hjälp till Världens Barn 2020!

SAK stödjer Världens Barn som är Sveriges största insamling för alla barns rättigheter, med 45000 frivilliga som är engagerade i Sveriges 290 kommuner. Kampanjen är ett samarbete mellan radiohjälpen, 14 biståndsorganisationer, SVT och Sveriges Radio P4.

Pengarna går till långsiktigt arbete för barns rättigheter. Varje år beviljas medel till ett femtiotal projekt, ofta spridda i över 30 länder. Projekten är avsedda till att förbättra förutsättningarna för utsatta barn så att de får tillgång till hälsa, skola och trygghet.

Läs mer om kampanjen och bidra via SAKs hemsida: https://sak.se/varldens-barn-2020

Eller klicka dig vidare till vår insamling på Facebook:
https://www.facebook.com/donate/3294742457308437/

Ge en gåva och sprid gärna informationen vidare.
Varje donation, liten som stor, gör skillnad!

Världens barn och Radiohjälpen : Skänk en gåva till pg 901950-6

Swisha gärna din gåva till 90 195 06 ange BARN i meddelandefältet. Varmt tack för ditt stöd!

Jorden runt för Världens barn. Se informationen på Länk: https://start.varldensbarn.se/jorden-runt/

 

 

Ny mejladress: goteborg@sakforening.se                                                   

Ge gärna ett bidrag till lokalkommitténs arbete . Plusgirot: 4785865-9,      Swish: 1232905032