Svenska Afghanistankommittén Göteborg

SAKs lokalförening i Göteborg arbetar ideellt med att informera om Afghanistan och ge stöd till det krisdrabbade folket främst inom hälso- och utbildningssektorn.

Lokalkommittén i Göteborg utgörs av en styrelse på 8 ordinarie och 1 suppleant.,  samt ungefär 500 medlemmar. Vi har olika aktiviteter bl.a. deltar vi med information och seminarier på Bokmässan, deltar i insamling för Världens barn, har föreläsningar och Allmänna möten med något speciellt tema. Aktiviteterna annonseras på hemsidan.      

Planerade tider för styrelsemötena under hösten:

Torsdag 27/8 18.30   Styrelsemöte

Måndag 21/9 18.30   Styrelsemöte

Torsdag 22/10  18.30 Styrelsemöte

Måndag 16/11 18.30 Styrelsemöte 

Torsdag 10/12 18.30 Styrelsemöte

Den är sannolikt att en del av styrelsemöterna kommer att bli digitala, som de har varit under våren. Styrelsemötena är öppna för alla. Anmäl till linnealarsson2010@hotmail.com om du vill deltaga.

Mer information kommer senare.

Filmen Cinema Pameer sänds på SVT play from den 27/8 och 1 år framåt.

I en sliten byggnad mitt i centrala Kabul, det hårt krigsdrabbade Afghanistans huvudstad, ligger biografen Pameer. En fristad för brustna själar och en oas där man för en billig peng kan drömma sig bort från vardagens elände. Prisbelönte fotografen Martin von Krogh berättar om en sällsam plats som mot alla odds har överlevt tack vare eldsjälar som Said Chaleh och en trogen publik. En dokumentär av Martin von Krogh. Originalets titel: Cinema Pameer.

 

Ny mejladress: goteborg@sakforening.se                                                   

Ge gärna ett bidrag till lokalkommitténs arbete . Plusgirot: 4785865-9,      Swish: 1232905032