Svenska Afghanistankommittén Göteborg

SAKs lokalförening i Göteborg arbetar ideellt med att informera om Afghanistan och ge stöd till det krisdrabbade folket främst inom hälso- och utbildningssektorn.

Lokalkommittén i Göteborg utgörs av en styrelse på 9 ordinarie ,  samt ungefär 500 medlemmar. Vi har olika aktiviteter bl.a. deltar vi med information och seminarier på Bokmässan, deltar i insamling för Världens barn, har föreläsningar och Allmänna möten med något speciellt tema. Aktiviteterna annonseras på hemsidan.      

Planerade tider för styrelsemötena

20/9 18:30- 20:00

Den är sannolikt att en del av styrelsemöterna kommer att bli digitala, som de har varit under förra året. Styrelsemötena är öppna för alla. Anmäl till linnealarsson2010@hotmail.com om du vill deltaga.

Planerade aktiviteter

23-26/9 Bokmässan. Det Internationella Torget- Globala torget är i år på Världskulturmuseet.  Det kommer att bli seminarier och andra aktiviteter . Se www.globalatorget.se

30/9 Gemensamt arrangemang med Afrikagrupperna med anledning av insamlingen till Världens Barn. På Litteraturhuset. Information om SAKs och Afrikagruppernas verksamhet och om situationen i Afghanistan. Afrikansk musik.

2/10 Insamling för Världens barn. Mer information kommer. Fler insamlare behövs.

För information om situationen i Afghanistan se sak.se under rubriken Aktuellt.

 

 

Ny mejladress: goteborg@sakforening.se                                                   

Ge gärna ett bidrag till lokalkommitténs arbete . Plusgirot: 4785865-9,      Swish: 1232905032