Svenska Afghanistankommittén Göteborg

SAKs lokalförening i Göteborg arbetar ideellt med att informera om Afghanistan och ge stöd till det krisdrabbade folket främst inom hälso- och utbildningssektorn.

Lokalkommittén i Göteborg utgörs av en styrelse på 8 ordinarie och 1 suppleant.,  samt ungefär 500 medlemmar. Vi har olika aktiviteter bl.a. deltar vi med information och seminarier på Bokmässan, deltar i insamling för Världens barn, har föreläsningar och Allmänna möten med något speciellt tema. Aktiviteterna annonseras på hemsidan.      

Planerade tider för styrelsemötena under hösten:

Torsdag 27/8 18.30   Styrelsemöte

Måndag 21/9 18.30   Styrelsemöte

Torsdag 22/10  18.30 Styrelsemöte

Måndag 16/11 18.30 Styrelsemöte 

Torsdag 10/12 18.30 Styrelsemöte

Den är sannolikt att en del av styrelsemöterna kommer att bli digitala, som de har varit under våren. Styrelsemötena är öppna för alla. Anmäl till linnealarsson2010@hotmail.com om du vill deltaga.

Mer information kommer senare.

Bokmässan blir i år digital.

Världens Barn Insamlingen : mer information kommer senare.

 

 

Ny mejladress: goteborg@sakforening.se                                                   

Ge gärna ett bidrag till lokalkommitténs arbete . Plusgirot: 4785865-9,      Swish: 1232905032