Utställningar

Vi har flera utställningar, som visar Afghanistan ur olika synvinklar.

Vi har flera olika utställningar som visar landet Afghanistan.

Arrangera utställningar

SAK tar ingen avgift för att låna ut utställningarna, men du måste betala fraktkostnaden. Kontakta info@sak.se om du vill låna någon utställning eller vill veta mer.

Afghanska klassrum

Alla barn har rätt till utbildning. Oavsett kön, oavsett funktionsnedsättning. Att kunna läsa och skriva är en nyckelfaktor för utveckling. Därför satsar Svenska Afghanistankommittén (SAK) på att ge barn i Afghanistan skolgång, och främjar särskilt att flickor ska kunna gå i skolan.

Utställningen ”Afghanska klassrum” består av bilder tagna av Kajsa Waaghals, SAKs kommunikationsrådgivare i Afghanistan 2019-2020. De ger inblickar i hur det ser ut i de skolor som SAK driver, för både flickor och pojkar ute på landsbygden och för barn med olika typer av funktionsnedsättningar.

Praktisk information om utställningen

Utställningen består av tolv bilder, 1 meter x 1 meter. De är tryckta på canvas och transporteras ihoprullade men ska packas upp vid leverans. Bilderna har öljetter i varje hörn för att kunna hängas upp med till exempel fiskelinor eller spikar.

Första bilden innehåller en introduktionstext till utställningen och berättar om SAKs arbete med utbildning. Tio bilder visar interiörer från SAKs olika skolor, med barn och lärare, med korta bildtexter. Den sista bilden berättar mer allmänt om SAK. Utställningen kan vid behov skalas ned, det vill säga alla bilder behöver inte vara med.

Landet och folket i Afghanistan

Fotoutställningen ”Landet och folket i Afghanistan” av Börje Almqvist skildrar i bild och text Afghanistan och dess folk med fokus på människorna och det vackra landskapet. Hur ser det ut bortom rubrikerna. Vad gör folk och hur ser de, män, kvinnor och barn ut i Afghanistan. När de är ute på gatan, i skolan eller när vetet skördas på familjens åker.

Utställningen består totalt av 15 foton med glasade svarta träramar. Fotona är i storlek 21×30 cm och ramarna 32,5×42,5 cm.

Vardagsliv i Afghanistan

Fotoutställningen ”Vardagsliv i Afghanistan” av Börje Almqvist skildrar i bild och text Afghanistan och dess folk med fokus på det vardagliga i människornas liv. Hur ser det ut när en man eller kvinna är ute med sina barn. Eller när barnen är i skolan eller hämtar vatten vid brunnen.

Utställningen består totalt av 15 foton med glasade svarta träramar. Fotona är i storlek 21×30 cm och ramarna 32,5×42,5 cm.

Liv och arbete i Afghanistan

Fotoutställningen ”Liv och arbete i Afghanistan” av Börje Almqvist skildrar i bild och text Afghanistan och dess folk med fokus på arbetande män och kvinnor. Syftet är att visa vad ”den vanliga afghanen” arbetar med. 98 procent har en helt fredlig sysselsättning som de försörjer sig och familjen på.

Utställningen består totalt av 15 foton med glasade svarta träramar. Fotona är i storlek 21×30 cm och ramarna 32,5×42,5 cm.