Lena Lindberg

Lena har arbetat 23 år, inom FNs biståndsprogram UNDP och UN Women, i Afrika, Asien och Söderhavet samt på högkvarteret i New York. Senast varit policyhandläggare på Svenska Afghanistankommittén. Numera ideell styrelseledamot i Sundsvalls lokalförening för Afghanistan. Föreläser om SAK, om FN och om bistånd. Senaste föreläsningen november 2021: ”Vad FN gör för kvinnors rättigheter i Afghanistan och Pakistan”.

E-mail

lindberg@delsbo.eu