Vill du hjälpa till? Börja här!

Kommande aktiviteter i Sverige:

Detta har hänt:

Tips och råd för dig som är eller vill bli aktiv!

Material:

Utställning

Utställningar

Vi har flera utställningar, som visar Afghanistan ur olika synvinklar. Vi tar ingen avgift för att låna ut utställningarna, men du måste betala fraktkostnaden.

Afghanistan-nytt

Tidningen Afghanistan-nytt tar upp aktuella händelser och frågor som rör Afghanistan och SAKs utvecklingsarbete. Som medlem eller månadsgivare får du den direkt i brevlådan fyra gånger per år.

Nr 2 2020

TEMA | De mest utsatta

Personer med funktionsnedsättning är bland de allra fattigaste och mest socialt  utsatta i Afghanistan. Men SAKs arbete visar att stöd som utbildning  och yrkesträning skapar nya möjligheter, och att attityderna förändras.

Nr 1 2020

TEMA | Bröllop

Max 500 bröllopsgäster och ett förbud mot brudpenning. Det regleras i en ny lag som ska begränsa de skenande kostnaderna för bröllop som blivit ett samhällsproblem i Afghanistan. Men få följer lagen.

Nr 4 2019

TEMA | Skolor i skottlinjen

Allt fler attacker mot skolor bidrog förra året till att antalet barn som inte går i skolan ökade för första gången sedan 2002. Den bristande säkerheten är en av de största utmaningarna för utbildningen.

Nr 3 2019
Nagina Sadat är assisterande lärare på vidareutbildning av lärare

TEMA | Hårt utsatt för klimatet

Trots att Afghanistan är ett av de länder som bidrar minst till de farliga koldioxidutsläppen är landet ett av de mest utsatta när det gäller klimatkrisen och dess effekter.

- Skördar förtvinar, vattendrag torkar ut och regn spolar bort åkrar och hus, säger SAKs landsbygdsspecialist Atanu De.