Vill du hjälpa till? Börja här!

Detta har hänt:

Städning för Afghanistan

Vi i Södertälje har som vanligt deltagit i kommunens föreningsstädning. Det har vi gjort i många år.

SAK Stockholms videotek

Här hittar du korta videofilmer SAK Stockholm gjort, med avsnitt om SAKs bistånd, Afghansk kultur mm

Tips och råd för dig som är eller vill bli aktiv!

Material:

Utställning

Utställningar

Vi har flera utställningar, som visar Afghanistan ur olika synvinklar. Vi tar ingen avgift för att låna ut utställningarna, men du måste betala fraktkostnaden.

Afghanistan-nytt

Tidningen Afghanistan-nytt tar upp aktuella händelser och frågor som rör Afghanistan och SAKs utvecklingsarbete. Som medlem eller månadsgivare får du den direkt i brevlådan fyra gånger per år.

Nr 2 2020

TEMA | De mest utsatta

Personer med funktionsnedsättning är bland de allra fattigaste och mest socialt  utsatta i Afghanistan. Men SAKs arbete visar att stöd som utbildning  och yrkesträning skapar nya möjligheter, och att attityderna förändras.