Andreas Stefansson

Vi stöttar Afghanistan under pandemin med informationskampanjer och förstärkt sjukvård

Blogg

Generalsekreterare Andreas Stefansson bloggar om hur coronapandemin ändrat hur vi jobbar. Detta gäller i synnerhet provinsen Wardak, där Svenska Afghanistankommittén har det övergripande ansvaret för hälsovården till cirka 600 000 människor. Men även fortsatt och utvidgat informationsarbete för ökad medvetenhet och förebyggande smittspridning bland de cirka två miljoner människor vår verksamhet når ut till i 14 provinser.

Debatt

Debatt: Vår medmänsklighet prövas av covid-19

Vi befinner oss mitt i en enorm global utmaning. Världen är drabbad av ett virus som inte känner några gränser. Många politiska ledare pratar om ”kriget” mot viruset. Men det är inte vapen som kommer att hjälpa oss genom krisen. Det är vår förmåga att bry oss om varandra – på lagom avstånd, skriver representanter för 38 biståndsorganisationer i plattformen Concord Sverige, bland andra Svenska Afghanistankommittén, Rädda Barnen, Afrikagrupperna, We Effect, Emmaus med flera.

Sjukvården öppen och skolorna tillfälligt stängda i Afghanistan

Vår hälso- och sjukvård fortsätter sitt arbete och hjälper de utsatta på afghanska landsbygden under pågående coronasmitta. Den afghanska regeringen har dock tillfälligt stoppat all utbildning i hela landet. Svenska Afghanistankommittén arbetar nu med att upplysa befolkningen hur viruset sprids och om vikten av hygien. All verksamhet kommer att återupptas så fort det är möjligt.