Sundsvalls Afghanistankommitté firade in det afghanska nyåret!

Sundsvalls Afghanistankommitté har varit på afghansk nyårsfest i Sundsvall den 20 mars 2016 vilket arrangeras av Afghanska kulturföreningen i Sundsvall.

Anna Westin, ordförande i Sundsvalls Afghanistankommitté har hållit ett kort tal som en hälsning från Svenska Afghanistankommittén, SAK till de närvarande som beräknades vara minst 300 personer.

Tillsammans med Anna Westin har Marie Jönsson och Siv Persson under kvällen ansvarat för ett bokbord. Vi har delat ut informationsmaterial om vårt bistånd, föreningen och vår lokala integrationsprojekt med skogsbolaget SCA och samarbete med Studiefrämjandet. Vi fick ett gäng intresserade.

Stort tack Afghanska kulturföreningen i Sundsvall för en mycket, mycket fint arrangemang!

Vid pennan, Anna Westin.