Aminulhaq Mayel, FOTO: Haji Mohammed

SAK gör allt för att öppna skolorna - igen

– Genom mellanhänder försöker vi förhandla med de lokala talibanerna. Löser det sig kommer undervisningen igång igen, annars blir barnen i det området helt utan skola, säger Aminulhaq Mayel, chef för SAKs utbildningsprogram.

–  Våra skolor tvingas stänga när det pågår strider i närheten, och öppnar sedan när läget är mer normalt. Det sker hela tiden, säger Aminulhaq Mayel, chef för SAKs utbildningsprogram.

SAK har verksamheter i besvärliga områden, och det är inte alltid de lokala makthavarna gillar det SAK håller på med. Förra året blev tio klasser i provinsen Nangarhar utan skolor när IS etablerade sig i området, och stoppade all undervisning helt. I provinsen Wardak stängde SAK skolorna för cirka 4 000 barn i distriktet Chak, eftersom talibanerna som styr området varken accepterade att flickor får gå i skolan eller tillät SAK att komma in i området för att kontrollera verksamheten. Nyligen stängdes också skolor för omkring 2 000 flickor i ett annat distrikt i Wardak, av samma skäl. Men situationen i de båda distrikten skiljer sig ändå åt.

– I Chak vill lokalbefolkningen att SAK ska öppna skolorna igen, och regeringen – som lyckas hålla sina skolor öppna – trycker också på oss. Så där hoppas vi kunna hitta en lösning. I distriktet Daymirdad däremot har talibanernas lokala kommendant utfärdat ett totalt förbud mot utbildning för flickor, och lokalbefolkningen är rädda för att ha kontakt med oss. De svarar inte ens om vi ringer, säger Aminulhaq Mayel.

SAK jobbar utifrån en gradering av säkerhetsläget i de olika områden där skolorna ligger. Det finns skolor som ligger i områden som anses så säkra att till och med undertecknad som är svensk kan besöka dem. Skalan går sedan hela vägen ner till byar där enbart lokalt anställda kan besöka skolan, eller dit SAKs personal inte alls har tillträde.

– Om det är så att talibanerna förbjuder flickors skolgång eller inte ger oss möjlighet att besöka våra skolor så stänger vi ner verksamheten tillfälligt. Vi kan till exempel betala ut lärarnas löner under tiden vi försöker hitta en lösning på problemen. Genom mellanhänder försöker vi förhandla med de lokala talibanerna. Löser det sig kommer undervisningen igång igen, annars blir barnen i det området helt utan skola.

– Talibanerna har ingen enhetlig policy när det till exempel gäller flickors skolgång. Det skiljer sig åt beroende på vem som bestämmer lokalt.

I byar där SAK har svårt att regelbundet besöka sina skolor, på grund av säkerhetsläget eller för att man blir nekade tillträde, försöker man anlita människor lokalt i byarna som kan övervaka skolverksamheten och rapportera in till SAK om verksamheten löper på som den ska.

TEXT  Björn Lindh, Kommunikationschef Kabul.