Träd drabbade av torka i Ghazni-provinsen

De här träden i Ghazni har drabbats av torka. Foto: Sammar Gul Samsoor

Vi måste prata om klimaträttvisa

Klimatkrisen slår även mot de som inte släpper ut växthusgaser. Afghanistan är ett land med ett utsatt folk och en ekonomi i behov av utveckling. Krister Holm, kommunikationschef på SAK, föreläser på flera orter, med start i Umeå den 7/11, på temat "Klimaträttvisa för Afghanistan". Boka in honom för vårterminen redan nu.

Klimatkrisen tar inte hänsyn till om de som drabbas varit med att orsaka problemen. Afghanistan är ett av världens fattigaste länder. Ekonomin är underutvecklad och de främsta exportvarorna är frukt och nötter. Färre än 30 procent av befolkningen har elektricitet och 55 procent lever under fattigdomsgränsen. Utsläppen av växthusgaser är små till obefintliga. Ändå är afghaner bland de som drabbas hårdast av det ändrade klimatet. Det är förödande för en utsatt ekonomi som den afghanska, helt beroende av jordbruket och det livgivande regnet.

Att klimatförändringarna drabbar Afghanistan råder det inga tvivel om. I en studie som genomförts gemensamt av FN och afghanska regeringen med stöd av Sveriges, visas hur torka och översvämningsrisker har förändrats och hur det påverkat livet på landsbygden och livsmedelssäkerhet i landet. Framöver väntas temperaturökningen bli högre än det globala genomsnittet, enligt bland annat FN. Man talar om ett optimistiskt scenario i vilket medeltemperaturen förväntas öka med 1,5 grader till år 2050 och med 2,5 grader till år 2100. Det pessimistiska, än mer negativa scenariot väntas ge en mer än dubbelt så stor temperaturökning. Så mycket som 3 grader till år 2050, och 6,5 grader till år 2100.

Redan har vädermönstren i Afghanistan rubbats, vilket bland annat lett till mindre snö i bergen. Snö som sedan smälter och bevattnar åkrar. Jordbruket drabbas extremt hårt av den minskade snömängden. Även de årliga vårregnen har blivit svagare. Sammantaget leder det till en sänkning av grundvattennivåerna som gör att både vattendrag och brunnar sinar, vilket i sin tur drabbar både skördarna och betesmarkerna.

Ett av jordens redan mest utsatta folk riskerar att drabbas ytterligare av den klimatkris som i första hand , industrialiserade länder är ansvariga för. Orättvisan kan knappast vara tydligare när skördar förtvinar av torka, samtidigt som åkrar och hus sköljs bort av plötsliga extrema regnoväder.

Afghanistankommittén vill uppmärksamma att klimaträttvisa är viktigt för att främja en demokratisk, ekonomisk och social utveckling i landet. Vår kommunikationschef, Krister Holm har lång erfarenhet av rättighetsbaserat bistånds- och utvecklingsarbete. Under hösten/vintern gör han en turné till flera olika städer för att berätta om hur klimatförändringarna riskerar att slå mot de som redan har det svårast. Han berättar också om vad Svenska Afghanistankommittén gör för att möta problemen tillsammans med afghaner på landsbygden, och vad just du kan göra för att hjälpa.

Vill du eller din förening organisera ett offentligt möte med Krister som föreläsare? Höstterminen är fullbokad, men till vårterminen har vi fortfarande utrymme. Maila din förfrågan till oss på info@sak.se så återkommer vi.

Om du vill engagera dig för att hjälpa afghaner att skapa en positiv utveckling i sitt land, så de kan möta åtminstone en del av klimatkrisens följder så kan du antingen bli månadsgivare eller bli medlem.


Höstterminens bokade föreläsningar

7 november, arrangör: Utrikespolitiska föreningen, Umeå universitet. 

14 november, arrangör: Utrikespolitiska föreningen, Karlstad universitet.

INSTÄLLT: 18 november, arrangör: Utrikespolitiska föreningen, Göteborgs universitet.