Eva Kellström Froste, redaktör Afghanistan-nytt

Eva Kellström Froste, redaktör Afghanistan-nytt. Foto: Malin Hoelstad

Vi fortsätter förmedla de unika berättelserna

Alla samtal börjar med corona. Och det är inte så konstigt, det påverkar
oss alla. Men olika hårt, på väldigt olika sätt. Jag vet att jag är privilegierad.

Jag kan ändå få känna att det varit en tung vår. Jag hade också sett fram emot att få träffa mina kommunikationskolleger i Afghanistan och jag skulle ha fått besöka vår verksamhet. Men resan ställdes in. Att berätta om hur vårt arbete ser ut i Afghanistan, att visa fler bilder än de som handlar om krig och djup fattigdom, och förmedla afghaners röster, det ökar förståelsen och engagemanget. Ett viktigt uppdrag som jag nu fick sköta helt och hållet från mitt eget köksbord. 

Min besvikelse kan vi dock lämna därhän – för tidningen är även denna gång fylld av berättelser med andra bilder av Afghanistan och med afghanernas egna berättelser. Mina afghanska kolleger i Kabul, Mazar-e Sharif, Ghazni, Taloqan, Wardak och Jalalabad rapporterar direkt från de 14 provinser där SAK har verksamhet.

Shukria Safi målar en rätt så mörk bild av hur situationen för personer med funktionsnedsättningar ser ut i Afghanistan. Trots införda lagar och en undertecknad konvention berövas de flesta sina mänskliga rättigheter och saknar möjlighet att utbilda och försörja sig.

Det finns ljusa berättelser också. Ruhollah Mirzaei trodde att livet var slut när han inte fick gå i skolan. Mötet med fältarbetarna från SAK vände allt. På bara några få år hade han läst ikapp och kunde sedan genomföra en universitetsutbildning.

Coronapandemin slår hårt mot hela världen men den slår särskilt hårt mot ett land med så stora utmaningar som Afghanistan. Det är svårt att isolera sig, många har inte tillgång till rent vatten och när försörjningen uteblir kan de innebära svält.

SAK ställer om för att hantera pandemin. Genom de omfattande programmen i avlägset belägna byar på landsbygden når SAK ut på ett unikt sätt – något som inleddes med de okonventionella metoder som biståndsverksamheten startade på.

Inget blev som vi tänkt oss den här våren. Men tack vare mina afghanska kolleger kan jag även denna gång presentera unikt material med berättelser om både det mörka och det ljusa. Arbetet fortsätter, trots allt.

EVA KELLSTRÖM FROSTE
Redaktör Afghanistan-nytt