Vi fördömer attacken på Rädda Barnens kontor i Jalalabad

... i östra Afghanistan, onsdagen den 24 januari och uppmanar till åtgärder för att skydda biståndsarbetare!

Det har rapporterats att 7 personer avled och fler än 31 personer skadades, inklusive fem barn. Vi vill visa vår sympati till familjerna för offren.

Nationella och internationella organisationer i Afghanistan är ofta de första i raden som står upp för personer i nöd. Under 2017 fick drygt 3,4 miljoner människor tillgång till mat, vatten, skydd och annan livsviktig hjälp för att möta deras mest grundläggande behov i Afghanistan, från utvecklingsorganisationer och andra livsmedelssektorer.

- Det är av största vikt att utvecklingsorganisationer kan agera under omständigheter där extremt humanitärt behov uppstår, även i väpnad konflikt, med en försäkran om att deras personal och verksamhet inte kommer att attackeras direkt eller indirekt, säger Fiona Gall, direktör på ACBAR.

Denna attack är en uppenbar kränkning av internationell humanitär rätt. Vi kräver därför en snabb, oberoende och öppen utredning av hur och varför denna händelse inträffade. Detta är inte en isolerad incident, anfall på humanitär personal är vanligt förekommande i Afghanistan.

Under det senaste året har 156 attacker ägt rum mot biståndsarbetare, utförda av aktörer som är involverade i den nuvarande konflikten. Av dessa är det 17 biståndsarbetare som har mist livet när de arbetat med att tillhandahålla humanitärt bistånd som mat, dricksvatten och hälso- och sjukvård till de som är mest behövande.

Anfall på humanitära aktörer är i förlängningen en attack mot de människor vi hjälper. I slutändan kommer eventuella angrepp, hot, våld eller hot mot biståndsarbetare att leda till förseningar i genomförandet av hjälp och stöd eller till och med att stödet helt och hållet återkallas. Detta påverkar de mest utsatta personerna i Afghanistan.

Tillhandahållandet av humanitärt bistånd är en neutral handling, skyddad enligt internationell humanitär rätt. Vi uppmanar alla parter i den afghanska konflikten att respektera neutraliteten hos utvecklingsorganisationer, deras personal och deras anläggningar samt att respektera den internationella humanitära rätten, som skyddar biståndsarbetare och civila.

- Över hela världen ökar antalet våldsamma attacker mot biståndsarbetare. Det har uppstått en "normalisering" av våld mot civila och biståndsarbetare i konfliktområden. Respekten för människoliv och humanitärt arbete är i upplösning, säger Kinga Komorowska (Country Director, Action Against Hunger).

Trots FN: s säkerhetsresolution 2175 (2014) som fördömer alla attacker mot biståndsarbetare, fortsätter en straffrihetskultur. Efter diskussioner på World Humanitarian Summit 2016, betonar vi behovet av att alla aktörer respekterar internationell humanitär rätt och fördömer alla attacker mot biståndsarbetare och civila.

Som ett konkret åtagande att skydda alla biståndsarbetare uppmanar vi det internationella samfundet att utforska rättsliga och juridiska mekanismer för att skydda vår personal mot våld, liksom ansvar efter det att våld har begåtts, med införandet av en särskild representant för att stärka skyddet för hjälparbetare.

Det behövs konkreta åtgärder för att skydda alla biståndsarbetare. Detta så att vi i vårt arbete inom civilsamhällets utvecklingsgemenskap kan fortsätta att stödja dem som är mest i nöd i Afghanistan.

/ ACBAR (Agency Coordinating Body for Afghan Relief and Development).
Svenska Afghanistankommittén är en av de 67 undertecknade nationella och internationella organisationerna som är medlemmar i ACBAR, organet för samordnande av afghanskt bistånd och utveckling.

Översättning: Beatrice Skoglund.