Gruppfoto från årsmötet 2019.

Foto: Eva Kellström Froste 

Välkommen till årsmötet 2020

Den 30 maj 2020 håller SAK sitt ordinarie årsmöte digitalt. Alla medlemmar är välkomna att anmäla sig!

Välkommen till SAKs ordinarie årsmöte 30 maj. 

Bästa medlem - ja, vi håller vårt årsmöte som kallat. Men det kommer att genomföras digitalt.

Vi och resten av världen befinner oss i ett exceptionellt läge på grund av den pandemi som för närvarande pågår. Det gör också att vi har nationella restriktioner, råd och anvisningar från ansvariga myndigheter för sammankomster av den typ som vårt årsmöte är att förhålla oss till.

SAK ska naturligtvis också bidra till att minska risken för smittspridning. Styrelsen har därför bestämt att det i år blir ett digitalt årsmöte den 30 maj. Alternativet, ett senarelagt fysiskt årsmöte till hösten, bedöms i nuläget vara osäkert eftersom en ny omgång av smittspridning eventuellt kan slå till igen efter sommaren. Vi hoppas att alla medlemmar förstår och att vi med gemensamma krafter kan hjälpas åt att hålla årsmötet i maj. 

Årsmötet äger rum samma datum, den 30 maj, som tidigare planerat. Vilken teknisk mötesplattform det blir återkommer kansliet till inom kort. Kansliet kommer också sätta upp utbildningstillfällen inför årsmötet så att alla har fått testa på mötesformen och verktyget i förväg.  

SAKs 40 årsjubileum och seminariet på söndagen genomförs när vi kan återuppta vanliga möten och vi återkommer med mer information längre fram hur det blir med firandet och seminariet. 

Styrelsen och kansliet kommer att göra sitt yttersta för att se till att det blir ett säkert, inkluderande och föreningsvänligt årsmöte i enlighet med stadgarna. Vi kommer i god tid att ge instruktioner, tekniskt och pedagogiskt stöd så alla deltagarna förstår hur mötet kommer gå till.  

Har du inte anmält dig tidigare, har du möjlighet att göra det nu men senast 4 april. Anmäl dig genom att fylla i dina uppgifter i detta formulär

Varje medlem har närvaro (digitalt), yttrande - och förslagsrätt på årsmötet. Rösträtt har medlem som betalat medlemsavgift före 30 maj 2019, betalat avgiften för 2020 senast den 4 april och anmält sig.

  • Årsmötehandlingar finns på www.sak.se från och med den 29 april.
  • Årsmöteshandlingar e-postas till lokalföreningarnas ordföranden och medlemmar som vi har e-postadress till.
  • Handlingar skickas till alla som har anmält sitt deltagande i formuläret som länkas ovanför.
  • Medlemmar och lokalföreningar har rätt att lämna in motioner till årsmötet.
  • Motioner ska ha skickats till styrelsen (info@sak.se) senast den 4 april, åtta veckor före årsmötet.

Varmt välkommen till SAKs första digitala årsmöte!

Peder Jonsson, ordförande Svenska Afghanistankommittén