Välkommen till årsmötet 2020

Helgen den 30-31 maj 2020 håller SAK årsmöte och firar 40-årsjubileum. Alla medlemmar är välkomna!

Välkommen till SAKs ordinarie årsmöte, på lördagen den 30 maj i Stockholm.

Varje medlem har närvaro-, yttrande - och förslagsrätt på årsmötet.
Rösträtt har medlem som betalat medlemsavgift före 30 maj 2019, betalat avgiften för 2020 senast den 4 april och anmält sig.

Anmälan görs senast den 4 april 2020 till SAK på
enayatullah.adel@sak.se , 070-3523809 eller info@sak.se.
Anmälda efter 4 april kan delta på årsmötet men har inte rösträtt.

  • Årsmötehandlingar finns på www.sak.se från och med den 29 april.
  • Årsmöteshandlingar e-postas till lokalföreningarnas ordföranden och medlemmar som vi har e-postadress till.
  • Vill du ha handlingarna direkt till dig så lämna din e-postadress till kansliet på enayatullah.adel@sak.se  
  • Medlemmar och lokalföreningar har rätt att lämna in motioner till årsmötet.
  • Motioner ska ha skickats till styrelsen senast den 4 april, åtta veckor före årsmötet.

SAK fyller 40

I samband med årsmötet kommer vi också att uppmärksamma Svenska Afghanistankommitténs 40-årsjubileum.

Det som 1980 började som en protest mot Sovjetunionens invasion av Afghanistan och en hjälp från folk till folk har blivit en unik medlemsrörelse med ett fantastiskt arbete med utvecklingsbistånd. Men vi har en bit kvar till visionen om ett Afghanistan fritt från fattigdom, våld och diskriminering.

Vi kommer att minnas och berätta om tiden 1980–2020, inspireras av det för vårt fortsatta arbete och stöd till den afghanska befolkningen.

Plats: Stockholm (Info om lokal kommer senare)

Datum: 30-31 maj

Årsmötet hålls kl 10-1700 på lördag, varefter SAKs 40-årsfirande tar vid. Kvällen avslutas vid senast 22:00. 

Söndagens event börjar vid 10: 00 och avslutas kl 13.

Hjärtligt välkomna!

Peder Jonsson

Ordförande i Svenska Afghanistankommittén