Politik här gör skillnad där

I Sverige är det bara några dagar kvar till valet den 9 september. Men istället för att låta de globala utmaningarna leda till att vi vänder blicken inåt, bör vi istället fråga oss hur vi kan bli ännu bättre på att ta ansvar för vår gemensamma värld.

Jag har precis landat i Kabul och något av det sista jag gjorde innan jag åkte från Sverige var att gå och förtidsrösta. Att åka från Sverige till Afghanistan är en lång resa, inte bara geografiskt, utan även sett till hur olika våra länder ser ut och vilka förutsättningar vi har.

I Sverige är det bara några dagar kvar till valet den 9 september. Afghanistan förbereder sig för parlaments- och distriktsval den 20 oktober, ett val som fått flyttas fram flera gånger. Det är åtta år sedan parlamentsval hölls senast i Afghanistan. Givet att datumet inte flyttas fram ännu en gång kommer valet i oktober innebära att det för första gången någonsin väljs representanter på distriktsnivå.

De senaste åren har vi sett hur politiken i Europa i allt högre grad tenderar att motiveras av egenintresse och nationalism, samtidigt som oron för en osäker omvärld växer. Även i Sverige se vi detta, där frågor som rör trygghet och säkerhet inom landet står högt på dagordningen. Men istället för att låta de globala utmaningarna leda till att vi vänder blicken inåt, bör vi istället fråga oss hur vi kan bli ännu bättre på att ta ansvar för vår gemensamma värld.

Vi har ett gemensamt ansvar för att bekämpa de bakomliggande orsakerna till fattigdom och konflikt. Genom FN:s Agenda 2030 har vi åtagit oss att bidra till att nå de hållbara utvecklingsmålen, och biståndet är ett unikt verktyg för detta. Genom att avsätta 1 procent av vårt BNI till bistånd, är Sverige ett föregångsland. Samtidigt är det en mycket begränsad resurs i förhållande till behoven och måste därför användas effektivt för att göra största möjliga nytta. Biståndet får då inte urvattnas genom att användas till andra politiska syften, som att stärka gränskontroller eller finansiera militära insatser. Biståndet ska gå till dem som behöver det mest.

De närmaste åren förutspås världens extrema fattigdom koncentreras till länder som är drabbade av kris och konflikt. Detta gör det viktigare än någonsin att biståndsgivare inte flyr från utmaningen att arbeta i sköra och konfliktdrabbade stater. Afghanistan är ett exempel på ett land där biståndet har en avgörande roll för att människor ska få sina grundläggande rättigheter, som tillgång till utbildning och sjukvård, tillgodosedda. Vi som arbetat där i många år vet att det går att göra skillnad. Och att arbetet är uppskattat av befolkningen.

En nyckelfråga för framtiden blir även att säkerställa att kvinnor, flickor, män och pojkar har samma rättigheter och möjligheter att påverka sina liv och ta sig ur fattigdom. Jämställdhet är en förutsättning för en långsiktigt hållbar utveckling. Utvecklingsmålen kan inte nås om hälften av världens befolkning inte får möjligheten att leva upp till sin fulla potential och ha samma rättigheter som den andra halvan.  

I höstens val i Afghanistan kommer människor riskera sina liv för att utnyttja sin rätt att gå och rösta. Jag hoppas att vi som kan rösta i Sverige, i säkerhet, kräver av våra politiker att Sverige står upp för en generös biståndspolitik som är långsiktig, hållbar, och som sätter människor som lever i fattigdom och konflikt i centrum.