Protokoll med tumavtryck från deltagare | Foto: Kajsa Johansson

Vägen till vägen

Kan ett vägbygge bidra till demokrati, transparens och deltagande i ett samhälle? Som väg- och vatteningenjör vill jag ju gärna tro det och SAKs samarbete med de lokala utvecklingsråden visar hur det kan gå till.

Det här exemplet för oss till byn Sarcot Payeen i Sholgaradistriktet i Balkhprovinsen. Utvecklingsrådet tar fram en lista med fem prioriterade projekt för byn. I dialog med SAK beslutades att det projekt som skulle vara först ut var förbättring av byns vägar och byggnation av en kulvert. Alla steg i projektet tas med deltagande av byns invånare och med största insyn. SAKs bidrag var 666 000 Afghanis (cirka 80 000 kronor), byns eget bidrag var budgeterad till 77 715 Afghanis men blev 78 090 Afghanis (cirka 9 000 kronor).

I en transparent process med rådet och övriga byinvånare närvarande öppnades anbuden och det bästa anbudet valdes ut. Pengarna togs ut från banken i tre omgångar, samtliga i närvaro av en större grupp medlemmar ur rådet.

Byns invånare kunde under byggets gång följa arbetet och när det var klart organiserade SAK två möten för där resultaten skulle redovisas; ett för kvinnor och ett för män med runt trettio deltagare i vardera. Ingenjör Bahar berättar hur det går till: ”Vi visar alla anbud, och sedan hela budgeten, linje för linje, för det som blev valt. Vi går igenom utbetalningarna från banken.” SAK-utbildaren Kamela, som var med på det kvinnliga mötet, berättar: ”Kvinnorna var väldigt tveksamma först, de frågade hur de skulle kunna ställa frågor om budgetar. Men vi har arbetat mycket med medvetenhet och kunskap om så kallade sociala revisioner och transparens och de börjar ställa frågor. De är medvetna om att, som medborgare i samhället, har samma rätt som alla andra att ställa dessa frågor.”


SAKs ingenjör Ajmal Bahar | Foto: Kajsa Johansson

Varje person som deltar på mötet sätter sin tumme i protokollet. Med på mötena finns även distriktsguvernören. ”Tanken är att vi ska uppmuntra och påverka dem att också bli mer transparenta” berättar Bahar och Kamela.

På detta sätt bidrar SAK inte bara till bättre infrastruktur utan även till att stärka människors röst i lokalsamhälle och ge konkreta exempel på hur korruption kan bekämpas genom ett brett folkligt ansvar och deltagande. 

Kajsa Johansson

Suppleant i SAKs styrelse

Doktorand vid Linnéuniversitetet i Växjö. Kajsa har arbetat för SAK i Afghanistan som Civil Society Coordinator.