Uttalande om Shkula Zadrans anställning

Till följd av ett tweet hon skickat har SAK kommit överens med medarbetaren Shkula Zadran om att omplacera henne till en ny tjänst. Hon bekräftar sitt fulla stöd för SAKs värderingar.

English      دری‎      پشتو

Klicka här för att läsa vårt tidigare uttalande om Shkula Zadrans tweet:

Shkula Zadran är bedrövad över de olika tolkningar och starka reaktioner hennes tweet gett upphov till. Hennes avsikt var inte att piska upp retoriken eller hetsa till våld. Hon har bekräftat sitt stöd för SAKs kärnvärden.

– Mitt uttalande triggades av ilska och uppgivenhet inför det ständiga och vettlösa våldet. Jag har diskuterat frågan med SAK och vill bekräfta att jag starkt delar SAKs kärnvärden. Jag stödjer till fullo SAKs vision om ett Afghanistan där mänskliga rättigheter respekteras och alla lever i värdighet, har samma möjligheter och där social rättvisa råder, säger Shkula Zadran.    

I överenskommelse med Shkula Zadran har SAK kommit fram till att hon framöver bäst kommer att arbeta för organisationen och dess uppdrag i en ny tjänst inom SAK till vilken hon kommer att förflyttas med omedelbar verkan.

– Shkula Zadran är en viktig röst för Afghanistans unga, för kvinnors rättigheter i landet, och hon är en respekterad anställd hos SAK. Vi är nöjda med hennes försäkran att hon förstår vikten av att alltid upprätthålla SAKs opartiskhet, säger Andreas Stefansson, SAKs generalsekreterare.

Mot bakgrund av det som hänt kommer SAK att göra en översyn av organisationens riktlinjer gällande hur SAK-anställda uttrycker åsikter på sociala medier och i andra sammanhang.