Flickor som undervisas,

SAKs byskola i  Beniga,  Jalalabad. Foto: Christoffer Hjalmarsson 

Utbildning en måltavla för talibaner och IS

TEMA SKOLOR I SKOTTLINJEN | Skolor befinner sig i skottlinjen på flera sätt. De utsätts för direkta attacker och urskillningslöst våld. Bombningar, flygattacker, skadegörelse och markstrider förstör skolor. Hot och påtryckningar mot skolors personal och elever har ökat de senaste åren. Talibanerna har haft utbildning som måltavla för social och ekonomisk kontroll. IS har icke-religiös utbildning som måltavla, särskilt har hot riktats mot flickors utbildning.

Skolor kan också användas i militära syften vilket utsätter elever och lärare
för risk, orsakar skador på byggnader och tvingar verksamheten att hålla
stängt.

Över 1 000 skolor hölls stängda under 2018 på grund av konflikten vilket
drabbade en halv miljon barn, rapporterar FN. Antalet attacker mot utbildning
tredubblades. Detta berodde till stor del på våld i samband med  parlamentsvalet. Över hälften av de cirka 5 000 vallokalerna var placerade i skolor. Våld och hot om våld resulterade i stängda skolor, skador på skolbyggnader och minskad närvaro.

Svenska Afghanistankommittén har tagit fram en rapport över hur konflikten påverkat SAKs utbildning. Under 2018 var 322 av SAKs 2 759 skolklasser utsatta för säkerhetsrelaterade problem. 282 klasser har tvingats hålla stängt vid något tillfälle under året, vilket har drabbat 6 870 elever. Bland de ansvariga finns talibaner, IS, lokala krigsherrar, afghansk militär, den lokala polisen eller kriminella grupper. Värst drabbade provinser är Wardak, Ghazni, Paktika, Kunduz och Baghlan. 

Det största säkerhetsproblemet för SAKs utbildningsprogram är att skolor tvingas att stänga efter hot från väpnade oppositionsgrupper. Det är även ett problem att andra aktörer, bland annat afghanska regeringsstyrkor, använder skolbyggnader i militära syften.

Exempel på rapporterade incidenter:

  • Väpnade motståndsgrupper riktar hot mot skolor och personal vilket tvingar SAK att hålla skolor stängda.Hot mot flickors utbildning är vanligare.
  • Väpnade oppositionsgrupper kidnappar lärare eller utkräver skatt på löner för anställda inom utbildningsprogrammet, vilket SAK aldrig accepterar.
  • Afghansk militär ockuperar skolbyggnad och använder den som skydd från strider vilket leder till skador på byggnaden och att skolan stängs.
  • Afghansk militär arresterar utan förklaring lärarutbildare och fältpersonal.
  • Skola tvingas hålla stängt på grund av strider mellan afghansk militär och beväpnade oppositionsgrupper i skolans närhet. Strider orsakar även internflykt så att barn uteblir från utbildningen.

Läs mer:

Fler missar utbildning när farorna ökar

Skolan ligger nära stridslinjen

Utbildningen påverkar konflikten

Enkät: Hur påverkar konflikten dig?