Utbildning är viktigast för Afghanistans framtid

Saboor Ansari är 22 år och kom till Sverige från Afghanistan för sex år sedan. Han vill bidra till förbättring i Afghanistan och att vara aktiv i SAK är ett sätt att göra det. Saboor sitter i styrelsen för lokalföreningen i Malmö.

Vad lockade dig till SAK?

– Att SAK är i Afghanistan och har stannat kvar oavsett situation. Regimer har kommit och fallit men SAK är kvar. Jag ser att SAK är trogna sin målgrupp som finns i Afghanistan, och sitt mål. Visionen är att vara kvar så länge vi behövs, och det visar att SAK är en seriös organisation.

Varför engagerar du dig?

– När jag var på de första mötena såg jag att folk var eldsjälar. De arbetade för Afghanistan, utan egen vinning. Det var diskussioner som handlade både om Sverige och Afghanistan, det var inte de vanliga föreningsdiskussionerna utan seriösa diskussioner med en vänlig ton. Det är tecken på att SAK inte liknar andra organisationer. Medlemmarna är intresserade av olika frågor men genom diskussioner hittar man den bästa lösningen för SAKs målgrupp.

Hur engagerar du dig?

– Jag deltar i olika möten och har hjälpt till med att hålla föreläsningar i Lund och Malmö. Jag är aktiv både i Lund och i Malmö och hjälper till på marknader och med försäljning av boken Förstå Afghanistan. Samtidigt försöker jag förklara SAKs verksamhet för dem jag känner. Folk vet inte så mycket.

Vilken fråga tycker du är viktigast?

– Alla frågor som SAK bedriver i Afghanistan är fundamentala för människornas vardagliga liv, som utbildning och självförsörjning. Men från min synpunkt är utbildning en av de viktigaste frågorna, att utbilda en generation som är Afghanistans framtid. Att ta Afghanistan ur en situation där det finns generationer som inte ens är läskunniga.

Vad har ni på gång i Malmö?

– Med hjälp av Lund ordnar vi föreläsningar på Malmös universitet. Det är något nytt. Anders Fänge berättar om Afghanistans framtid och fredssamtalen. Vi når nya grupper av människor. Därefter planerar vi att delta i marknader och ha kulturkvällar. Vi samarbetar mycket med Lund och lär oss mycket av dem.

Eva Kellström Froste


SABOORS TIPS FÖR ATT STÄRKA BANDEN MELLAN MEDLEMMARNA OCH SAK

1. Berätta varför vi är kvar
SAK startade som en reaktion på Sovjets invasion och det skapade ett starkt band mellan svenskar och Afghanistan. SAK behöver förklara anledningarna till att vi är där nu och vilka behov som finns. Främst för allmänheten men även för medlemmarna.

2. Ökad insyn
Mer genomskinlighet av SAKs verksamhet gentemot medlemmarna. Till exempel så att medlemmarna kan förstå hur ett beslut fattas och genomförs och se resultatet. Man tappar kontakten mellan besluten och hur det gått. Det kan stärkas genom att medlemmarna får mer insyn.