- Jag lär mig jättemycket, säger Asem Toukhi, som har varit engagerad i SAK i två år. FOTO: Eva Kellström Froste. 

”Utbildning är bästa sättet att bekämpa fattigdom”

MEDLEMSINTERVJU | Asem Toukhi är 27 år, har en kandidatexamen i ekonomi och jobbar som ekonomiassistent. Han är aktiv i Göteborgs lokalförening och i Föreningsutskottet. Han tycker att SAK ska satsa mer på att nå unga.

Varför gick du med i SAK?

– Verksamheten är viktig för Afghanistans framtid. Visionen om ett Afghanistan fritt från fattigdom, våld och diskriminering och hur man försöker uppnå det genom utbildning, sjukvård, självförsörjning och delaktighet är viktig för mig. Jag är själv från Afghanistan, jag kom hit när jag var åtta. En annan anledning till att vara med i SAK är att jag vill lära mig mer om min bakgrund. Jag lär mig jättemycket, medlemmar och personal är så kunniga.

Vilken fråga engagerar dig mest?

– Jag är mest intresserad av utbildning. Jag tror att utbildning är bästa sättet att bekämpa fattigdom på lång sikt. De flesta afghaner är inte läskunniga. Utbildning kan ge dem en ljusare framtid och en bättre inkomst.

Du sitter i styrelsen för Göteborgs lokalförening och är ledamot av Föreningsutskottet.​ Vad tycker du om det?

– Det är intressant för jag får möjlighet att lära mig mycket av aktiva erfarna medlemmar. Jag tror att jag lär mig mer än vad jag bidrar med men på lång sikt kommer jag att kunna bidra mer. För att kunna arbeta för att nå målen är det viktigt att veta vad organisationen står för. Jag vill vara aktiv och hjälpa till så mycket som möjligt vid olika aktiviteter för att sprida kunskap och locka nya medlemmar.

Vad är viktigt för dig?

– Att SAK är religiöst och politiskt obundet. Alla kan vara med och bidra,
man får uttrycka öppet vad man tycker och har man fel så bemöts man med fakta och bra argument. Det är bra att det är högt i tak och att man får kritisera, men det är viktigt att ha medlemmar som har kunskap och kan bemöta kritik. Jag har varit med i två år nu och jag har hört folk säga att SAK bara hjälper en etnisk grupp. Det är inte sant. SAK fokuserar på utsatta grupper, inte etniska grupper, och det är så vi kan nå visionen.

Vad har ni för aktiviteter i Göteborg?

– Vi har allt från kulturkvällar till seminarier och föreläsningar. Vi jobbar på bokmässan när SAK är där. Till kulturkvällarna kommer det mycket folk, till de andra aktiviteterna varierar det. På kulturkvällarna har vi ofta musik och diktläsning. De som kommer från Afghanistan får lära sig mer om svensk kultur och de som är från Sverige får lära sig mer om afghansk kultur.

Asems råd för en starkare medlemsrörelse

1. Nya vägar för att locka unga. Fokusera på den yngre generationen, det har min lokalförening gjort. Det behöver styrelse och kansliet också lägga mer fokus på. Satsa på sociala medier, och på influencers.

2. Aktiviteter för yngre. Ha fler aktiviteter riktade mot den yngre generationen. Seminarier kanske inte lockar så mycket, däremot kulturkvällar. I Göteborg har vi fler unga aktiva än i många andra lokalföreningar

3. Ny medlem får uppgift direkt. Så fort vi får in en ny ung medlem så får den en uppgift att ha ansvar för. Det leder till att medlemmen stannar kvar och är aktiv. Jag fick en uppgift direkt. Och ett önskemål: att styrelseledamöterna besöker lokalföreningarna och berättar vad de gör någon gång per år.

TEXT: Eva Kellström Froste, redaktör