Tjejerna Maqbullah Amirullah och Patria Aidi Mohammad kollar in i kameran och ler nyfiket.

Maqbullah Amirullah och Patria Aidi Mohammad får lära sig i skolan om hur drickvatten ska hållas rent och hur vatten ska förvaras. Foto: Kajsa Waaghals 

Utbildas i att spara vatten

Snart är det omfattande SAK-projektet att bygga en vattenledning i distriktet Rustaq i norra Afghanistan klart. För att resultatet ska bli så effektivt som möjligt arrangerar lokal SAK-personal kurser i vattenhushållning.

Utbildningen hålls en dag i månaden vid nio olika tillfällen runt om i de 14 byar som kommer att få tillgång till vatten. Omkring 30 människor brukar komma till varje by-kurs och sammanlagt, fram till slutet av 2019, har uppemot 5000 boende runt om i distriktet gått vattenkursen.

– Kursen handlar om alltifrån hur vatten används på ett förnuftigt och sparsamt sätt till hygien och hur toaletter ska hållas rena, berättar Taoj Mohammad som är ledare för byn Bakhmal Bassom som ligger högt uppe i bergen i Rustaq. 

Taoj Mohammad ser fram emot att vattenledningen ska bli klar. Det är bara cirka sex kilometer kvar tills ledningen är dragen fram till hans by.

Vattenledningen kommer totalt att bli åtta mil lång när den är klar och sammanlagt 14 byar kommer att kunna få tillgång till vatten.  – Vi är 350 familjer här och ledningen kommer att underlätta oerhört. I stället för fem timmars väg med åsnor och vattendunkar fram och tillbaka från vattenkällan så kommer vi att kunna hämta vatten hemma, på plats.  

Längs vattenledningen byggs elva reservoarer upp, där vattnet sedan med hjälp av gravitationen pumpas ut till respektive by. 

Längs vattenledningen byggs elva reservoarer upp, där vattnet sedan med hjälp av gravitationen pumpas ut till respektive by. På torget mitt i byn kommer Patria Aidi Mohammad, 12 år, förbi. Hon är på väg hem och hon säger att de också i skolan lär sig hur man ska hushålla med och hantera vatten.

– Det är viktigt att inte slösa på vattnet och till exempel vet jag numera att man ska täcka över vattenhinkar med lock så att det inte kommer smuts i vattnet.

Kompisen Maqbullah Amirullah, även hon 12 år, fyller i:

– Vår lärare har berättat att vi ska alltid ska tvätta händerna med tvål och vatten efter att vi har varit på toaletten.

KAJSA WAAGHALS