Jawad, Ajmal och Tamim står upp och tecknar "vi är alla lika" med sina händer. Alla tre har skjorta och kort hår.

”Utan SAK hade jag varit arbetslös eller tjuv”

Tamim, Ajmal och Jawad är tre killar i Mazar-e-Sharif som gärna hänger vid datorn och spelar fotboll, när de inte studerar hårt inför universitetet. De har alla en hörselnedsättning, men det är inget hinder. Tack vare SAK har de fått samma chans som andra barn.

De fyra vännerna ler, knuffas och snyggar till varandras skjortor. De ställer upp sig vid en av skolans väggar och tecknar orden ”vi är alla lika” på teckenspråk. Tamim, Ajmal och Jawad är alla 17 år har hörselnedsättning. Det har inte deras klasskamrat Rohullah. Han är 16 år och har lärt sig teckenspråk genom att titta på sina vänner. Som en del av Svenska Afghanistankommitténs projekt för inkluderande utbildning går Tamim, Ajmal och Jawad i en vanlig skola för barn utan funktionsvariationer, som Rohullah. De går i tionde klass, motsvarande första året på svenskt gymnasium. Tamim har tre yngre systrar och två småbröder. Ingen av dem har hörselnedsättning. Som storebror känner Tamim stort ansvar för sina syskon, särskilt när deras föräldrar arbetar sent eller behöver resa bort.

Skolan Tamim går på heter Bakhtarskolan och är en av de största i staden Mazare-Sharif, i norra Afghanistan. Här går fler än 600 elever under olika perioder av dagen. Inför varje period blir det ofta stökigt på skolgården när flera elever är på väg hem samtidigt som andra ska börja sin skoldag.

– Om inte SAK hade hjälpt mig skulle jag varit arbetslös, analfabet, besviken, trött och sitta hemma som i ett fängelse, förmodligen tvingad att begå brott, som stöld eller kanske till och med kidnappning, säger Tamim.

Tamim var tio år när han första gången träffade SAKs lokala socialarbetare. De gav honom en möjlighet att gå i SAKs skola för barn med funktionsvariationer i Mazar-e-Sharif. Efter tre år var han redo att börja i en skola med andra elever, utan funktionsvariationer. På Bakhtarskolan går flera barn med funktionsvariationer. SAK och skolan har samarbetat i flera år. I Ajmal och Jawad har Tamim funnit två nära vänner med samma utmaningar som han själv. Till sin hjälp har de Rohullah, men även flera andra av sina klasskamrater.

– Det är vårt ansvar att hjälpa våra klasskamrater med nedsatt hörsel. Vi är alla tacksamma för SAKs bidrag och omtanke för våra klasskamrater, säger Mirwais, en av Tamims klasskamrater.

Även lärarna engagerar sig mycket i eleverna med funktionsvariationer. Geografiläraren Shafi Ghulami använder händer, svarta tavlan och pekpinnen för att beskriva hur världen består av olika kontinentalblock som gnuggas mot varandra och orsakar jordbävningar och vulkanutbrott.

– Våra elever med hörselnedsättning är lika smarta, duktiga och intresserade av att lära som de andra eleverna. För att kunna hjälpa dem har vi fått utbildning i teckenspråk och hur vi på olika sätt kan bistå dem genom gester och bilder, säger Shafi Ghulami.

I framtiden vill Tamim bli lärare så att han kan ge andra barn med funktionsvariationer samma möjligheter som han själv fått. För att kunna göra det studerar han mycket så att han ska kunna klara av inträdesprovet till universitetet om ett par år. Någon gång skulle han också vilja besöka Sverige, men det får vänta tills han läst klart på universitetet, säger han.

– Sverige är det enda land som gett mig hjälp, och det genom SAK, säger han.
TEXT: MUHAMMAD HAROON MUDASER OCH SALIMA BIGLARY
FOTO & ÖVERSÄTTNING ERIK HALKJAER

Programmet finns i tre provinser

Alla har lika rätt till utbildning. Därför strävar SAK efter att barn med funktionsvariationer ska inkluderas i vanliga skolor. För att göra detta möjligt bedriver SAK förberedande utbildning som syftar till en senare integrering i vanliga skolor. Utbildningen omfattar att lära sig läsa och skriva, samt teckenspråk och punktskrift. För att öka kompetensen bland lärarna ger SAK också kurser i specialpedagogik. SAKs program för inkluderande utbildning startade 2010.