Tips till dig som möter människor på flykt

Afghanistankommittén bedriver verksamhet i Afghanistan och arbetar inte med att stödja människor på flykt i Sverige. Men vi får många frågor om Afghanistan, flykt och asylfrågor. Vi har därför samlat svar på de vanligaste frågorna här nedan.

Vad tycker Afghanistankommittén?

Svenska Afghanistankommittén (SAK) anser att det är orimligt att återsända familjer, ensamkommande unga vuxna eller barn med svagt socialt nätverk i dagens Afghanistan.

SAK ser som sin uppgift, om än underordnad biståndsverksamheten, att till den svenska regeringen och myndigheter vid behov bidra med kunskap och information om Afghanistan.

Sverige bör vid prövning av migrationsstatus och vid återsändande till Afghanistan vägledas av FN:s flyktingorgan UNHCR:s rekommendationer.

Vi uppmanar Migrationsverket att noga följa säkerhetsläget och inte göra generaliserade bedömningar då säkerhetsläget ständigt förändras i Afghanistan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan ni föreläsa?

Vi har lokalkommittéer (lokalföreningar) över hela Sverige. Det är i första hand de som håller i föreläsningar och skolbesök. Kontaktuppgifter finns på respektive kommittés sida. Är du osäker på vem du ska kontakta eller om du har svårt att nå någon kommitté kan du kontakta oss på info@sak.se

Kan ni skicka saker till en person i Afghanistan?

Nej, tyvärr har vi inte möjlighet att hjälpa till med att leverera något till Afghanistan. Vi har vare sig organsaition eller resurser till det.

Kan ni spåra någons familj i Afghanistan?

Vi har ingen möjlighet att söka efter någon person i Afghanistan. Det är i första hand Röda Korset som kan bistå med att efterforska anhöriga till migranter.

Om afghanska id-handlingar:

Kontakta då Afghanistans ambassad i Stockholm

Consular Section & Postal Address:
Källängstorget 10
Näset Centrum
18144 Lidingö
Sweden

Email messages@embassyofafghanistan.se

Telefonnumret för konsulära ärenden: 0046-720162265.
Måndag till torsdag: 10:00 to 15:00.
 

Är det säkert i Afghanistan?

Sedan många år pågår en konflikt mellan regeringsstyrkor och oppositionsgrupper. Den tar sig uttryck i regelrätta strider i delar av landet. Förutom det förekommer attentat, överfall och kidnappningar, i nästan hela Afghanistan.

Säkerhetsläget kan skilja sig mycket mellan områden och förändras ständigt. Det är därför svårt att uttala sig om enskilda orter eller provinser. Utrikesdepartementet avråder dock från alla resor till Afghanistan

Om asyl och stöd till människor på flykt