I Takhar i norra Afghanistan har invånarna under de senaste elva åren drabbats av långvarig torka och minskad produktion till följd av klimatförändringarna. Foto: Qudratullah Attaye

Takhar: Det fanns inget gräs i bergen till boskapen

I Takhar i norra Afghanistan har invånarna under de senaste elva åren drabbats av långvarig torka och minskad produktion till följd av klimatförändringarna. Men det senaste året har nederbörden ökat vilket gjort invånarna mer optimistiska, enligt Fried Ahmad Nikpour, chef för Takhars katastrofmyndighet (ANDMA).

Hans kollega Mohammad Zubair, chef för politik och samstämmighet på ANDMA, berättar:

– Under de senaste tre åren har 2 100 familjer förlorat sina hem helt, och totalt 5 000 familjer drabbades av översvämningar, men i år har bara två människor dödats och 41 familjers hus förstörts. Produktionen förlorades på 300 hektar mark. Det är det minsta antalet jämfört med tidigare år. Enligt honom är jordbrukarna dock mycket nöjda med årets väder, och de hoppas att de kommer att producera mycket grödor.

Abdul Ghafour, jordbrukare i Worsajdistriktet, säger:

– Bönderna i vår provins oroade sig över torkan och våra grödor minskade i mark utan bevattning. Bönderna var inte intresserade av att plantera vete. Men i år är jordbrukarna glada över regnet.

Bazgul, boskapsägare i Takhar, berättar att förra året trodde de inte att det var någon idé att ha boskap i Afghanistan,

– Folket led av torkan och det fanns inget gräs i bergen till boskapen, samtidigt som de lokala myndigheterna lagt beslag på betesmarkerna. Det fanns ingen plats att ha boskapen. Därför har många sålt sin boskap billigt och lämnat sina jobb, men årets nederbörd är mycket intressant och folk börjar bli optimistiska igen. Gräs syns igen och våra djur njuter av det.

Vissa miljöexperter menar att torkan det senaste årtiondet i Afghanistan orsakats av att skogarna huggits ner. Det långvariga kriget har gjort att människor inte haft tillgång till annat bränsle, och de har varit tvungna att använda skog för att bland annat laga mat och värma sig. Denna praxis förstörde skogar, särskilt i bergen, översvämningarna ökade och många byar förlorade sina hem.

De nordöstra provinserna i Afghanistan är mycket bergiga och därför är provinserna sårbara för naturkatastrofer som översvämningar. Orsaken till att översvämningarna ökat är att många människor bor i sluttningarna och högländerna i bergen och hugger ner skog och gräs.

Qudratullah Attaye
SAKs regionkommunikatör i Taloqan