En kvinna genomgår en hälsokontroll på en av Afghanistankommitténs kliniker.

Foto: Malin Hoelstad

Svårt för kvinnor att få vård i Afghanistan

Den afghanska hälsovården har på senare år blivit mycket bättre. Både barna- och mödradödligheten har minskat. Människor lever längre och allt fler barn vaccineras, men för många afghaner är det fortfarande svårt att få den sjukvård de behöver.

 

I dag är nästan tre av fyra barn i Afghanistan vaccinerade mot kikhosta, stelkramp och difteri. Det är en klar förbättring mot 2001 då endast vart fjärde barn vaccinerades mot dessa sjukdomar. För 16 år sedan dog närmare vart fjärde barn i Afghanistan innan de fyllt fem år. I dag får nio av tio barn fira sin femårsdag. Fyra gånger så många mödrar överlever i dag sin graviditet och förlossning jämfört med för 16 år sedan.

Att hälsovården i Afghanistan blivit bättre framgår inte minst av att afghanerna lever längre, men än i dag förvägras många afghaner den sjukvård de behöver. Framför allt kvinnorna. Det beror bland annat på att det råder brist på kvinnlig sjukvårdspersonal. I vissa delar av landet tillåter inte traditionen att kvinnor undersöks av män. Många kvinnor får inte heller lämna sina hem utan manligt beskydd, vilket begränsar deras möjligheter att få vård. Det saknas hälsovårdscentraler, kliniker och sjukhus i stora delar av landet. Den pågående konflikten och utbredda osäkerheten gör att många inte kan få den vård de behöver.

Andra utmaningar är låg utbildning och dålig kunskap om hur man kan förebygga sjukdomar med grundläggande hygien. Brist på toaletter och tillgång till rent dricksvatten gör att sjukdomar också sprider sig lätt. Att många barn dör innan de är fem år beror oftast på att de har diarré eller inte har fått tillräckligt med vatten. Två av tre förlossningar sker i hemmen med stora risker för både mödrar och barn. Vid komplikationer finns sällan möjlighet att söka vård i god tid. Otillräcklig hälsovård och bristen på tidig behandling av fysiska åkommor gör att många barn får en funktionsnedsättning senare i livet. Den afghanska regeringen är helt beroende av internationell finansiering för hälso- och sjukvårdstjänster, men den internationella finansieringen på 5 US dollar per person och år räcker inte (se faktaruta).

Texten är ett utdrag ur Afghanistankommitténs kunskapsmaterial:

Lär känna Afghanistan och verksamhetsberättelse 2016.