Strider tvingar skolor att stänga i Ghazni

Stridigheterna mellan armén och talibanerna har eskalerat de senaste månaderna i Ghazniprovinsen. Den försämrade säkerhetssituationen har tvingat många skolor att stänga. SAKs utbildningsprogram har också påverkats.   

Sedan 15 april har distriktet Qarabagh, där SAK tillhandahåller utbildning, varit en aktiv krigszon. Minst 600 familjer har tvingats fly området. Skolor har stängts och tusentals elever saknar nu tillgång till utbildning.  

Hela SAKs utbildningsverksamhet i området nära distriktets administrativa centrum har avbrutits på grund av striderna. SAK driver sex skolor med 1 200 studenter i det påverkade området under det bybaserade utbildningssystemet. Vi tillhandahåller också ett resurscenter för lärare med ett bibliotek och datorer. Resurscentret, som är inrymt i en statlig skola, har varit ockuperad av talibanerna sedan april. 

Skolor måste skyddas

SAK ser med stor oro på situationen. Alla konfliktens parter måste respektera internationell humanitär rätt och skydda civila och civil infrastruktur. Skolor får aldrig användas för militära syften. 

Konflikten i Afghanistan har förödande effekter för civilbefolkningen. Barn är särskilt utsatta.  Omkring 45 av landets befolkning är under 15 år och trots stora framgångar vad gäller tillgång till utbildning är uppskattningsvis 3,7 miljoner barn i åldrarna 7-17 utan skolgång. 60 procent av dem är flickor. Flickor på landsbygden och barn med funktionsnedsättningar nekas alltför ofta tillgång till utbildning.  

SAK uppmanar de stridande parterna att omedelbart ingå en vapenvila och säkerställa att barnen i Ghazni kan återvända till skolan. Utbildning är en mänsklig rättighet. 

Etiketter

Utbildning