Flyktingar i Taloqan

Strider i Kunduz tvingar människor till flykt

SAKs regionkontor i provinsen Taloqan ger stöd till de familjer som har tvingats fly på grund av striderna i staden Kunduz i norra Afghanistan genom att dela ut mjölk, filtar och blöjor.

Striderna i Kunduz har medfört att runt 40 000 personer har tvingats lämna staden. En stor del av dem har begett sig till Taloqan, där de lever under mycket svåra förhållanden.

Vi kom till Taloqan för två dagar sedan. Vi har flera barn men har inte lyckats få tag på tält, mattor eller något annat som vi kan få skydd av, därför sover vi under bar himmel, säger Marzia, som är en av de många internflyktingar.

SAK har en dialog med provinsguvernören om de mest angelägna behoven.

Vi har bland annat köpt över 3 000 liter mjölk och 5 000 filter som vi har delat ut till de som behöver det. Det känns bra att göra vad vi kan för åtminstone några familjer och barn säger Ahmad Saleem som är chef för kontoret i Taloqan.

På huvudkontoret i Kabul har personalen startat en insamling där man kan skänka bland annat kläder, filtar, mattor och medicin.

Det är många som är engagerade och bidrar till insamlingen säger Nahid Popal som har tagit initiativ till insamlingen.