Bilden är från ett tidigare tillfälle. | Foto: Anders Rosén

Strider håller stad i skräck och SAK stänger kontor

Talibanerna försöker just nu upprepa sin framgång från förra hösten och åter inta staden Kunduz i norra Afghanistan. Strider pågår sedan i måndags och många oskyldiga civila har drabbats.

SAK har stängt sitt kontor och de flesta ur personalen har lämnat staden. Fortfarande finns två obeväpnade vakter kvar på kontoret, för att förhindra att det plundras.

-Jag har regelbunden kontakt med vakterna och säger åt dem att stanna i skyddsrummet och inte ta några risker. Deras liv är mer värda än vårt kontor, säger Ezzatullah Zaland, som ansvarar för säkerheten på kontoret i Kunduz, och som själv befinner sig i säkerhet utanför staden.

Måndagen var dagen innan den stora givarkonferensen om Afghanistan skulle inledas i Bryssel. Där möttes ledare från ett stort antal länder, från EU och FNs generalsekreterare Ban Ki-moon med president Ashraf Ghani och andra ledare från Afghanistan. Syftet var att komma överens om det framtida stödet till Afghanistan. Att den väpnade talibanrörelsen valde att gå till offensiv dagen innan mötet inledes i Bryssel kan knappast ses som en överraskning.

Talibanerna tog sig hastigt in i Kunduz centrum, drevs tillbaka, men håller sig kvar i delar av staden. Och striden fortsätter.

Talibanerna har sagt åt folk att lämna sina hem för att de inte ska hamna i skottlinjen under offensiven. Människor blir olyckliga när de tvingas iväg från sina hem, säger Ezzatullah Zaland

När talibanerna förra året intog hela Kunduz kom de även till SAKs kontor och tog med sig ett par bilar därifrån. Bilarna lämnade de senare tillbaka, vilket nog kan ses som ett tecken på att SAK är en välkänd organisation som även lokala talibaner känner respekt för.

Den stora tragedin under förra höstens strider om Kunduz var USAs flygbombning av Läkare Utan Gränsers sjukhus, vilken medförde att över fyrtio människor dödades. Från USAs sida har man sagt att det rörde sig om ett misstag och att syftet var att stödja den afghanska regeringsarmén genom att bomba en annan byggnad som intagits av talibanerna. Denna händelse finns förstås kvar i Kunduzbornas minne.

-Jag hoppas att striderna snart är över så att personalen kan komma tillbaka igen och vi kan öppna kontoret, säger Ezzatullah Zaland.

Kommer du inte att vara rädd för att gå tillbaka till jobbet igen?

-Jag är så hemskt orolig. Men det är vår skyldighet ställa upp och arbeta för vårt land.

Etiketter

Säkerhet