På sjukhuset i Maidan Shar, Wardak

Marhama, 22 år, är på sjukhuset för att göra ett graviditetstest. På armen sitter Farhid, 9 månader. Han föddes med kejsarsnitt och Marhama har en son till hemma. Den här gången hoppas hon att det är en flicka. Mushda Barmal är specialist i gynekologi och obstetrik. Sjukhuset i Maidan Shar, Wardak, tar emot omkring 600 patienter varje dag. Foto: Malin Hoelstad.

Stödet till kvinnor i Afghanistan måste fortsätta

En stor andel av Afghanistans kvinnor har det svårt, en del oerhört svårt. Normer och attityder tar tid att förändra och Afghanistankommittén har kvinnor som en uttalad målgrupp i vårt arbete. Genom åren har vi försökt arbeta för att hitta vägar för att stödja kvinnor i kampen för att överleva, leva och erövra rättigheter.

Vi har den senaste tiden kunnat läsa ett antal hemska, och viktiga, reportage av Magda Gad i Expressen om kvinnors situation i Afghanistan. De intervjuade har ställt upp och vittnat om upplevelser få av oss här i Sverige ens är i närheten av att förstå. En stor andel av Afghanistans kvinnor har det svårt, en del oerhört svårt. Många i Sverige har engagerats, upprörts och frågat sig vad som går att göra. Kanske till och med frågat sig om det ens är möjligt att göra något. Andra har velat se reportage som belyser framsteg och att det finns män som också arbetar för en förändring för sina afghanska medsystrar. Ytterligare några har använt diskrimineringen och våldet mot afghanska kvinnor i sin egen agenda att svartmåla människor från andra länder.

Afghanistan har en lång väg kvar att gå. Att förändra normer och attityder tar tid och kräver omfattande ansträngningar. Särskilt i ett land drabbat av krig. Frågan om kvinnors rättigheter i Afghanistan har inte bara med talibaner att göra, något som många här i Sverige kanske spontant tror. Våld och hot mot kvinnor kan även komma från krigsherrar, okända personer på gatan, från maken eller andra inom släkten.

Som biståndsorganisation har Afghanistankommittén kvinnor som en uttalad målgrupp i vårt arbete. Genom åren har vi försökt hitta vägar för att stödja kampen för att överleva, leva, och erövra rättigheter. Vi har under många år arbetat med skolgång för flickor. Fler och fler tjejer kan därmed ha en möjlighet att ta sig vidare till universitetet. Våra kollegor gör besök ute i byar för att upplysa familjer och lokala makthavare om vikten av att flickor som nått puberteten inte avslutar sin utbildning i förtid. Många gifts tyvärr fortfarande bort i ung ålder, men vi ser att förändring sker. Ju längre utbildning afghanska kvinnor har hunnit skaffa sig, desto senare gifter de också sig. Vi arbetar med att involvera kvinnor i utvecklingsråd i byarna så att de kan påverka det lokala beslutsfattandet. Och vi stärker kvinnors ekonomiska makt genom möjligheter att tillgå yrkesutbildning och räntefria mikrolån.

Behovet av kvinnlig sjukvårdspersonal är också stort eftersom många familjer inte låter kvinnor bli behandlade av en man. Vi utbildar därför kvinnliga sjuksköterskor och barnmorskor, som har visat sig inte bara vara livsavgörande för kvinnorna de hjälper i sin yrkesroll. De står även i frontlinjen för kvinnors rätt att delta i det afghanska samhället, blir ensamma familjeförsörjare och förändrar normer. Det är inte heller ovanligt att kvinnornas makar blir utsatta för hån och ifrågasättande av andra män i omgivningen. Bara för att deras fruar arbetar och utbildar sig. Men det går sakta framåt i rätt riktning. Självklart hade vi önskat att det gick snabbare. Magda Gads reportage är viktiga påminnelser om att det finns mycket kvar att göra i Afghanistan.

I länkarna här nedan kan du se en film om vår barnmorskeutbildning i Samangan, läsa om våra killgrupper som är ute i skolor och pratar om jämställdhetsfrågor, om hur kvinnor alltmer involveras i lokalt beslutsfattande och hur vi arbetar med att stärka kvinnors försörjningsmöjligheter.

Se "Hjälp oss att hjälpa mammor i Afghanistan" här.

I denna artikel kan du läsa om våra killgrupper: "Afghanistankommitténs affischer får män att prata jämställdhet".

Här får du träffa Shah Bibi som nyligen valts in i det lokala byrådet: "I will never allow the rights of women in my village to be violated".

I det här reportaget kan du läsa om hur Nasira Haqjou genom en yrkesutbildning och ett räntefritt lån försörjer sig själv, sin syster och sin mamma: "När jag började sy blomstrade mitt liv".