På bilden syns fyra stora solpaneler och Sayed från regionkontoret i Mazar spola vatten från en slang.

Sayed Hamid Aqeel från regionkontoret i Mazar-e Sharif vid skolan i byn Halqa Jar. Foto: Bashir Ahmad Fayaz

Solpaneler driver vattenpumpar

Svenska Afghanistiankommittén har installerat över 430 solpaneler med en total effekt på drygt 100 000 watt under de senaste åren.

Syftet är att pumpa dricksvatten i byar på landsbygden, driva utrustning i laboratorier och att förse skolor med vatten. Toaletter med rinnande vatten är en förutsättning för att fler flickor ska kunna gå kvar i skolan, även efter att de fått mens. 41 skolor, åtta vattenprojekt och en hälsoklinik har fått solpaneler mellan 2016 och 2019.

På många ställen i Afghanistan saknas elektricitet helt eller delvis. Solpanelerna innebär att delar av landet får tillgång till lokalt producerad förnybar el.