Informationsmöte med Svenska Afghanistankommitténs hälsovårdspersonal i Wardak om coronaviruset, hygien och smittovägar.

 

Foto: Mohammadullah Kamal

Sjukvården öppen och skolorna tillfälligt stängda i Afghanistan

Vår hälso- och sjukvård fortsätter sitt arbete och hjälper de utsatta på afghanska landsbygden under pågående spridning av coronaviruset covid-19. Den afghanska regeringen har dock tillfälligt stoppat all utbildning i hela landet. Svenska Afghanistankommittén arbetar nu med att upplysa befolkningen hur viruset sprids och om vikten av god handhygien. All verksamhet kommer att återupptas så fort det är möjligt.

Oron för spridningen av coronaviruset ökar i Afghanistan. Det afghanska hälsoministeriet uppmanar till att undvika storsamlingar och folkmassor. Antalet fall av coronasmittade väntas öka, eftersom ett stort antal afghaner återvänder från Iran, där coronaviruset covid-19 har fått stor spridning.

Den 14 mars stoppade den afghanska regeringen all utbildningsverksamhet i hela landet. Det innebär att 100 000 elever inte kan gå till Svenska Afghanistankommitténs skolor. Detta drabbar också tusentals barn med funktionshinder som går i skolförberedande verksamhet och våra utbildningar för blivande barnmorskor, fysioterapeuter och sjuksköterskor. Skolorna kommer att vara stängda minst fram till den 22 april, i avvaktan på nya besked. Däremot fortsätter tills vidare förberedande utbildning som genomförs från hemmet.

I provinsen Wardak där vi ansvarar för all sjuk- och hälsovård har vi förebyggt så långt som möjligt med isoleringsavdelningar och sängplatser och vi kommer att göra vårt bästa för att hantera det stora vårdbehov som sannolikt kommer uppstå. Andra förebyggande åtgärder är att vi höjer medvetenheten kring hälsa och coronaviruset  hos allmänheten, medverkar i radioprogram, sätter upp informationsskyltar, stoppar större planerade sammankomster, reglerar patientströmmar till vårdinrättningar med mera. Vi har genomfört riktade åtgärder mot riskgrupper som att separera patienter som skrivs ut från dem som ska få vård.

Hittills ha den kapacitet som finns, befintliga insatser och förebyggande åtgärder på provins- och distriktssjukhus räckt till för att möta den nuvarande omfattningen av virusutbrottet. Motsvarande arbete kommer att göras även på alla lokala hälsokliniker ifall att situationen förvärras och blir mer kritisk. Förberedelser har redan inletts i hela Wardakprovinsen, personalen har utbildats och insatser pågår för att höja medvetenheten om virussmittan hos befolkningen.

Byråden som vi samarbetar med har minimerat sin verksamhet och på våra kontor har vi också begränsat både mängden besökare och möten. Däremot spelar hälsokommittéer under byråden, så kallade shuras, en stor roll för att identifiera afghaner som återvänder från Iran, där coronaviruset är mer utbrett, och uppmana dem att uppsöka sjukvård om de uppvisar symptom som andningsbesvär och tecken på att de är smittade av covid-19.

På våra egna kontor har våra anställda minimerat sina besök ute i verksamheten. Icke nödvändiga möten har ställts in, antalet besökare till kontoret har minimerats och vi har uppdaterat våra hygienkrav för att minska smittspridning så långt det överhuvudtaget går.

På nationell nivå hanteras virusutbrottet av hälsoministeriet med stöd av FN-organ som WHO. På lokal nivå i de olika provinserna ansvarar enskilda organisationer för hälso- och sjukvården och hanteringen av virusutbrottet, som Svenska Afghanistankommittén i Wardak. Regeringen har hittills inte bett om generellt stöd från enskilda organisationer, men det är ändå någonting SAK förbereder för.

Den svagaste länken i landet är hälsovårdens bristande förmåga att testa virussmittade. En annan väldigt svag länk är att sjukvårdssystemet i stora delar är eftersatt rent generellt. Den utbredda fattigdomen i landet gör också att när en del människor hamstrar varor och livsmedel så skjuter priserna i höjden vilket kommer att slå hårt mot stora delar av den redan utsatta befolkningen.

Till alla er som vill engagera er för att stötta vår verksamhet i Afghanistan: Ni behövs mer än någonsin och vi kommer behöva er hjälp – nu och framöver!

Du kan till exempel swisha en gåva, bli månadsgivare redan idag och du kan via ditt/ert företag skänka pengar. Du kan också engagera dig i en av SAK:s lokalföreningar. 

Allt engagemang är varmt välkommet. Stort tack på förhand!

Fakta coronasmittan i Afghanistan

  • Det första fallet av coronavirus rapporterades i Herat den 24 februari.
  • Smittspridningen har skett från tiotusentals afghaner som återvänt från Iran, som tidigt drabbades av viruset.
  • Sjukvården i Afghanistan är bristfällig och skyddsutrustning saknas i stor utsträckning samt även rent vatten för personalen.
  • Kapaciteten är mycket låg för att testa misstänkta fall av coronavirus.

Fakta vår verksamhet i Afghanistan

  • I Afghanistan arbetar vi med sjuk- och hälsovård, utbildning, rehabilitering av personer med funktionsnedsättningar samt försörjning och inflytande. Övergripande är arbetet med mänskliga rättigheter och genusfrågor.
  • Vår verksamhet riktar särskilt in sig på att nå ut till de allra mest utsatta grupperna. Därför bedrivs arbetet på den fattiga afghanska landsbygden och med särskild inriktning mot kvinnor, barn och människor med olika former av funktionsnedsättningar. Arbetet bedrivs alltid i ett nära samarbete med lokalbefolkningen.
  • Svenska Afghanistankommittén har omkring 6 000 anställda, över 99 procent är afghaner.
  • Vi är en politiskt och religiöst obunden biståndsorganisation som finansieras av bland andra tusentals privatpersoner och medlemmar, Sida, Postkodlotteriet, EU, Världsbanken samt ett antal företag.