Afghansk hälsovårdspersonal informerar patienter | Foto: Malin Hoelstad

Shifos personal i Stockholm.

Samarbete för effektivare hälsovård

Shifo och SAK har inlett ett samarbete för att effektivisera den afghanska hälsovården.

Organisationen Shifos målsättning är att inget barn ska dö av sjukdomar som kan förhindras. För att nå sitt mål har de tagit fram ett nytt system för att vårdpersonal i utsatta områden ska kunna klara av sina uppgifter snabbare, säkrare och enklare. Ursprungligen utvecklade man ett digitalt system där vårdpersonalen kunde registrera bland annat vaccinationer och mätningar av längd och vikt, via dator eller en app.

Ett stort problem är att tillgång på elektricitet och internetuppkoppling på landsbygden i Afghanistan i bästa fall är sporadisk. En annan utmaning var också hur man skulle förvara de stöldbegärliga datorerna på ett säkert sätt.

Därför ändrade man inriktning och utvecklade vad de kallar ett ”smart paper system”. Det är en liten bok som mamman får vid födseln som är märkt med ett unikt ID-nummer, som är kopplat till barnet.

Boken innehåller grundläggande information om amning och barnhälsovård. Den innehåller också ett antal sidor med kryssrutor, som kan rivas ut. Vid varje besök på vårdcentralen river vaccinatören eller sjuksköterskan ut nästa sida i boken och kryssar i rutor för att visa vad barnet har fått för vård. Alla blanketter samlas in i en speciell låda, som med jämna mellanrum skickas till distriktssjukhuset där de skannas in och kommer in i databasen.

Sammantaget ger all data ett mycket bra underlag. Vårdpersonalen kan enkelt se vilka barn som inte har fått alla vaccinationer, hur många vaccinationer som gjorts i ett visst område och mycket mera. Den här typen av information gick att ta fram innan, när all information behandlades för hand. Men det tog så pass lång tid att det i praktiken aldrig blev av.

I år kommer vi implementera Shifos system på åtta av våra kliniker i Afghanistan med förhoppningen att till slut kunna använda systemet på SAKs samtliga kliniker.

Etiketter

hälsovård