Bild med megafon och text: Berätta vad du tycker om oss!

SAKs engagemangsenkät 2021

Varje år gör vi en engagemangsenkät för att ta pulsen på våra medlemmar och engagerade i SAK. Nu har du chansen att göra din röst hörd. Dina åsikter som medlem eller engagerad i SAK är mycket viktiga och värdefulla för oss. Hjälp oss att bli ännu bättre genom att fylla i vår enkät! Tack!

Årets engagemangsenkät är här. SAK vill veta mer om hur du upplever ditt engagemang eller vad som kan få dig att engagera dig. Enkäten är anonym.

Fyll i enkäten här, det tar bara några minuter: Engagemangsenkät 2021