Välkommen till SAKs årsmöte 2021

Alla medlemmar inbjuds att anmäla sig till SAKs årsmöte 2021

SAKs årsmöte 2021

Årsmötet där SAKs medlemmar väljer en ny styrelse och beslutar om viktiga frågor närmar sig. Som medlem är du välkommen att delta.

Hej medlem!

Välkommen till SAKs ordinarie årsmöte, lördagen den 29 maj 2021, digitalt.

Vi följer Folkhälsomyndighetens nationella rekommendationer som har sitt stöd i pandemilagen som gäller till september månads utgång. Enligt rekommendationerna ska föreningar genomföra sina årsmöten digitalt eller skjuta upp dem. Vi planerar därmed ett digitalt årsmöte även om vår högsta önskan är att vi alla kunde ha träffats.

Anmälaningstiden har gått ut. Sista anmälningsdag var 2 april 2021 till SAK. 
Anmälda efter 2 april kan delta på årsmötet men har inte rösträtt.

Varje medlem har närvaro-, yttrande - och förslagsrätt på årsmötet. Rösträtt har medlem som betalat medlemsavgift före 30 maj 2020 samt betalat avgiften för 2021 senast den 2 april samt anmält sig senast 2 april.

Årsmöteshandlingar kommer att finnas här på sak.se från och med den 30 april.

Årsmöteshandlingar e-postas till lokalföreningarnas ordförande och till de anmälda medlemmar som vi har e-postadress till.

Vill du ha handlingarna direkt till dig så lämna din e-postadress till kansliet på enayatullah.adel@sak.se

Alla medlemmar har rätt att lämna in motioner till årsmötet. Dessa ska ha skickats till info@sak.se senast den 2 april 2021. Ä

När: 29 maj 2021, ca 10:00-15:00

Var: Digitalt i Zoom och Suffra

OBS: Förra året arrangerade vi digitalt årsmöte för första gången och enligt utvärderingen var en betydande majoritet nöjd med den digitala tekniken och det skapade möjlighet för medlemmar att delta på årsmötet som annars inte hade gjort det.

Vi ser fram emot att träffa dig på årsmötet!

Hälsningar
Kajsa Johansson
Ordförande för Svenska Afghanistankommittén

Etiketter

SAKårsmöte