Omslaget till SAKs årsrapport 2019. Foto: Anna Ek Layout: Bedow

SAK vinner pris för bästa årsrapport

Den 20 november på Ideellt Forum (som arrangeras av föreningen Ideell Arena) vann SAKs årsrapport för 2019 utmärkelsen Årets redovisning i den ideella sektorn.

Priset har initierats av pwc och vinnaren utses av en jury som i år bestod av Cecilia Gullberg, Charlotte Rydh, Johan Hvenmark, Katarina Friberg, Sofia Modigh, Torbjörn Einarsson och Truls Neubeck.

På SAK är vi förstås oerhört glada för uppskattningen och hoppas att fler ska läsa om vårt viktiga arbete i Afghanistan.

Digital version av årsrapporten på svenska finns här. 

Den engelska versionen finns här.

Juryns motivering:

"Vinnare av Årets redovisning i den ideella sektorn har visat hur man på ett tydligt och transparent sätt kan presentera sin verksamhet för flera olika intressenter. Inte minst ger den rika beskrivningen av både lokala och internationella sammanhang en värdig bild av målgruppen och de människor som ingår där. I kombination med en lättförstådd redovisning av uppdrag, mål och insatser samt verksamhetens resultat ges en trovärdig bild av vad som uppnåtts under det gångna året. Med ödmjukhet redovisas även de utmaningar som finns kring anti-korruptionsarbete och med att lyckas förverkliga all planerad verksamhet.

Sammantaget visar Årets redovisning i den ideella sektorn på en framkomlig väg att kommunicera den rikliga information som behövs för att förstå och utkräva ansvar för resultat, effekter och utmaningar i en komplex omvärld."