60 kvinnor samlade för att starta en sparkassa som ska stödja startande och vidareutveckling av egna företag bland annat.

SAK vill lyfta folkets röster

Afghanistan är fortfarande beroende av internationellt stöd. Den internationella givarkonferensen om Afghanistan som äger rum 23-24 november blir ett avgörande tillfälle för omvärlden att visa om de kommer att leva upp till sina åtaganden gentemot Afghanistan. SAK vill bidra till konferensen genom att lyfta det afghanska folkets perspektiv.

Beslut som fattas måste vara grundade i kunskap om vad som är viktigt för dem. SAK arbetar därför tillsammans med Rädda barnen och 14 andra organisationer för att stärka civilsamhället och uppmanar att sätta det afghanska folket i centrum och inkludera dem så att de får en chans att göra sina röster hörda.

Hedvig Söderlund
Policyrådgivare

Läs debattartikeln i OmVärlden