Mer än 100 000 barn går i SAKs skolor. Foto:  Kajsa Waaghals

SAK välkomnar regeringens Afghanistanstrategi

Svenska Afghanistankommittén välkomnar regeringens beslut att upprätthålla stödet till Afghanistan och dess civilbefolkning.

Idag presenterade regeringen sin nya utvecklingsstrategi för Afghanistan. Det var ett nödvändigt och viktigt beslut, både för miljoner utsatta människors rättigheter och som en markering till stöd för en viktig men mycket skör fredsprocess. Strategin gäller för perioden 2021–2024 och omfattar sammanlagt 3,3 miljarder kronor.

Svenska Afghanistankommittén välkomnar att regeringen prioriterar att stärka fredsprocessen och konfliktförebyggande insatser, mänskliga rättigheter och demokrati, utbildning och hälsa, jämställdhet samt inkluderande ekonomisk utveckling. Vi ser positivt på satsningar för att ge en bredd av aktörer inflytande i freds- och försoningsprocesser där kvinnors deltagande prioriteras och ungas perspektiv tillvaratas.

Vi vill särskilt lyfta fram stödet till utbildning med fokus på flickor och kvinnor. Detta är prioriterat i SAKs verksamhet. Afghanistans befolkning är ung, två tredjedelar är under 25 år. Fortfarande är andelen läs- och skrivkunniga bland de lägsta i världen, endast en av fyra kvinnor kan läsa och skriva. 3,7 miljoner barn går inte i grundskolan och 60 procent av dem är flickor. Men biståndet fungerar! Sedan 2002 har antalet barn i skola gått från mindre än 1 miljon till mer än 8 miljoner. SAK arbetar direkt med att stärka tillgången till utbildning för utsatta grupper, bland annat genom att utbilda lärare och bedriva inkluderande undervisning för barn på landsbygden.