Flicka på ortopedisk klinik

Humaira, 5, får fysioterapi på en av SAKs ortopediska kliniker i provinsen Ghazni. Foto:  Sammar Gul Samsoor

SAK sviker inte civilbefolkningen

Stor osäkerhet råder om framtiden i Afghanistan efter talibanernas maktövertagande. Svenska Afghanistankommittén, SAK, gör nu allt som står i vår makt för att vår verksamhet – skolor, sjukhus, utbildning för barn med funktionsnedsättning och mycket annat – ska fortsätta att fungera. Vi kommer inte att svika civilbefolkningen. Det är i denna utsatta situation vi måste försvara deras rättigheter som mest.

Svenska Afghanistankommitténs största utmaning just nu är att alla ekonomiska transaktioner till Afghanistan är blockerade av det internationella samfundet, vilket även påverkar vår verksamhet. De pengar vi kommer åt på plats i Afghanistan, räcker inte till för att täcka löpande utgifter. 

Tillfälligt behöver vi dra ner på delar av verksamheten. Våra skolor är fortsatt öppna – det är möjligt eftersom undervisningen har låga löpande kostnader. Många transporter behöver däremot stoppas eftersom kostnaden för drivmedel är hög. Sjukvården är igång men våra kliniker måste minimera åtgången av materiel, mediciner och annat som genererar kostnader – utan att det går ut över människors liv.  Samtidigt prövar vi alla alternativa vägar för att lösa bristen på kontanter.

Det råder ännu osäkerhet kring hur talibanerna ser på kvinnors deltagande i arbetslivet och de har meddelat att de kommer att införa regler kring detta. För SAKs del innebär det att ett fåtal kvinnliga anställda för tillfället stannar hemma som en försiktighetsåtgärd. Det gäller i första hand anställda på våra kontor, som ligger i städer, medan de flesta av våra kvinnliga anställda ute i byarna, lärare och sjukvårdspersonal, kunnat fortsätta sitt arbete.

Risk för samhällskollaps

Talibanernas ledning i Kabul har kommunicerat att man vill att internationella organisationer fortsätter sitt arbete i landet och att deras säkerhet är garanterad. Det är för tidigt att säga med säkerhet om det löftet går att lita på, inte minst för att det förekommer alarmerande rapporter från olika delar av landet om hur talibanerna agerar lokalt.

Talibanerna har länge dominerat landsbygden i stora delar av landet. SAK har lång erfarenhet av att arbeta i distrikt där talibanerna har haft en viss grad av inflytande – eller har haft kontrollen. Samtidigt är situationen ny efter talibanernas maktövertagande i landet. SAK följer och utvärderar utvecklingen löpande.

Den afghanska civilbefolkningen är en av världens allra fattigaste och mest utsatta. De har utsatts för övergrepp och krig i 40 år. Den humanitära situationen är redan idag alarmerande. Matbrist hotar och FN varnade redan innan talibanernas maktövertagande för att hälften av alla barn under 5 år riskerar akut undernäring. SAKs största oro inför framtiden är att omvärlden nu stryper sitt stöd till Afghanistan, något som skulle kunna leda till en samhällskollaps och en humanitär kris av långt större dimensioner än den vi redan ser.

På plats i snart 40 år

SAK arbetar idag med och för befolkningen i 17 av landets 34 provinser. Vi arbetar på landsbygden och främst med de allra mest utsatta; kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning och internflyktingar.

Med över 6 000 anställda har SAK ett tungt ansvar för vår personal och våra målgruppers säkerhet. Vi ser kontinuerligt över våra åtgärder för att förbättra säkerheten för våra anställda och de människor som tar del av vårt arbete till exempel på sjukhus och i skolor.

Vi har funnits på plats i snart 40 år, under Sovjets ockupation, inbördeskrig och talibanregimen. Talibanernas maktövertagande påverkar inte vår beslutsamhet att göra vad vi kan eller vår skyldighet att stanna i Afghanistan så länge vi behövs för civilbefolkningens skull.

Talibanernas inflytande 

SAK arbetar i många områden som kontrollerats av talibanerna sedan länge. Det förekommer att lokala talibaner motsätter sig aktiviteter eller ställer krav vi inte kan acceptera. Om talibanerna till exempel stoppar flickors skolgång är vi tydliga med att vi inte kan undervisa endast pojkar och därmed kommer att stänga alla skolor i området. Detta tillsammans med påtryckningar från lokalsamhället har nästan alltid gjort att talibanerna accepterar vårt arbete, även med flickors utbildning.

På många platser är SAKs verksamhet det enda sättet för befolkningen att få tillgång till sjukvård, utbildning och annan samhällsservice.  

Skolgång för alla – även flickor

Omkring 100 000 elever går i SAKs skolor. Nästan 60 procent är flickor. Även under den tidigare talibanregimen, när flickskolor officiellt förbjöds, gick tusentals flickor i våra skolor.

Talibanernas inställning till flickors utbildning har under åren varierat från distrikt till distrikt och över tid, men deras centrala ledarskap har på senare tid sagt att det ska tillåtas. Nyckeln till att fortsätta undervisningen är dock fortfarande att människor efterfrågar den och vill att den ska fortsätta. Generellt gäller att ju äldre flickorna är desto större krav och förbehåll har  talibanerna. Kraven blir strängare när det gäller flickors klädsel, de kontrollerar lärarnas utbildning i religiösa frågor och de är selektiva i att tillåta manliga lärare.

Livsviktig sjukvård

Det är inte konfliktvåld som har skördat flest människoliv i Afghanistan, utan fattigdom och sjukdomar. Sjukvården måste upprätthållas, även i den situation som nu råder. Förlossningsvård kan inte sättas på paus. Utbyggd mödravård har gjort att mödradödligheten så mycket som halverats i Afghanistan de senaste 20 åren. Den utvecklingen får inte vända.

SAK ansvarar för all allmän sjukvård i provinsen Wardak, där vi registrerade 1,7 miljoner patientbesök förra året. I ytterligare tre provinser ansvarar vi sedan 2020 för att bekämpa covid-19.

Landsbygdsutveckling

SAK ger människor bättre förutsättningar att försörja sig själva. Bland annat bedriver vi yrkesträning och organiserar sparlånekassor som hjälper hushåll, småföretagare och lokalsamhällen att spara pengar och bygga buffert och uthållighet vid kriser.

SAK stödjer byar som tillsammans med oss bygger ut vattenledningssystem och reservoarer. Det ger tusentals familjer i avlägsna byar tillgång till rent dricksvatten. Vi förbättrar också infrastruktur för att motverka effekterna av torka och annat extremväder. Att det här arbetet fortgår är viktigt när Afghanistan drabbas allt hårdare av klimatförändringar. Extremväder och torka har tillsammans med corona-pandemins ekonomiska effekter förvärrat fattigdomen. Enligt Röda Korset har 13 miljoner människor, omkring en tredjedel av landets befolkning, brist på mat.

Lokal förankring

Lokal förankring och transparens är avgörande för SAKs möjligheter att arbeta. Vi för kontinuerlig dialog med byråd och lokala makthavare och vi anställer personer från lokalsamhällen där vår verksamhet finns. Mer än 99 procent av våra anställda är afghaner.

Opartiskhet

Vi finns till för civilbefolkningens skull. Opartiskhet är ett av våra kärnvärden. Det är tack vare den principen vi kunnat verka så länge i Afghanistan, under olika regimer. Vi stannar så länge vi behövs, och oavsett vem som styr landet.

Ditt stöd behövs!

SAKs verksamhet möjliggörs av stöd från medlemmar, privatpersoner och givare som Sida, Radiohjälpen, Postkodlotteriet och Världsbanken.

Din hjälp behövs! Allra störst nytta gör du som medlem och/eller månadsgivare, men varje gåva hjälper.

Du kan bli månadsgivare här.

Här kan du bli medlem.

Du kan också ge en enskild gåva på valfritt belopp via swish till 900 78 08. Vill du ge din gåva på annat sätt? Se fler alternativ här.

SAK kommenterar i media:

DN: Hur ska svenskt bistånd nå flickorna – utan ”en spänn till talibanerna”?

Aftonbladet: Miljoner kan dö utan bistånd till Afghanistan

Omvärlden: Regeringen sätter stort hopp till Svenska Afghanistankommittén