En del av SAK Stockholms styrelse 2019

SAK Stockholms årsmöte 2019

Den 19 feb hade SAK Stockholm årsmöte. Mötet leddes av SAKs pressekreterare Anna Ek, flankerad av Maria Ashenbrenner som mötessekreterare..

Under årsmötet fördrogs styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut för 2018 samt verksamhetsplan och budget för 2019, som du hittar här.

En ny styrelse att leda verksamheten under 2019 valdes också: Stephanie Kilander (ordförande), Lennart Kotsalainen, Maria Brändström, Veronique Piller, P-O Henricson, Björn-Åke Törnblom (kassör),Peter Karlsson (ordinarie ledamöter) samt  Farah Asghari och Veronica Sällermark (suppleanter)

Till revisor valdes Kerstin Thornberg (ordinarie) och Daniel Pallin (suppleant)

Till valberedning valdes: Kicki Lindholm, Martin Hedberg och Börje Almqvist.