Veronica Sällermark i vintermiljö.

Veronica Sällemark är student och lokalpolitiker för Socialdemokraterna i Järfälla. Foto: Erik Halkjaer

"SAK skulle vinna på att synas mer på lärosäten"

Veronica Sällemark är 29 år, läser Global political economy på universitetet och är lokalpolitiker i Järfälla kommun. Hon vill att SAK tar fram en ny medlemsstrategi.

Du har gått med i SAKs nya grupp för utbildningsfrågor, varför?

– Det är ett nytt initiativ från centralt håll där man vill testa att erbjuda medlemmarna en möjlighet att engagera sig i sakfrågespecifika grupperingar. Tidigare har organisationen varit organiserad geografiskt. När jag hörde talas om den här gruppen som tar upp kvinnors och flickors rätt till utbildning kände jag att det passade mig som handen i handsken eftersom jag sedan tidigare har ett starkt engagemang i de frågorna.

Vad har du för förväntningar?

– Jag har stora förväntningar på att kunna bidra till Afghanistans utveckling. Jag hoppas att mitt arbete är kärnfullt. Mitt perspektiv är främst jämställdhet och utbildning, för det är där jag har kommit in, men jag tänker att man behöver engagera fler delar av Sverige och delar i Afghanistan för att utveckla utbildningskvaliteten i Afghanistan. Jag kan exempelvis bidra med perspektiv för att bygga upp och stärka elevinflytandet, som i dag är mer eller mindre obefintligt i Afghanistan. Det kan på lång sikt stärka demokratin i landet.

Varför har du engagerat dig just i SAK?

– En stor del av Sveriges biståndsbudget skickas till Afghanistan och mycket av det biståndet kanaliseras genom SAK, som är verksamma inom flera olika områden. Bland annat sysslar de med att stärka kvinnors och flickors roll i samhället och att bedriva utbildning och hälso- och sjukvård. Det är frågor som jag engagerat mig i både nationellt och internationellt i andra kontexter under många år. Det kändes givet att engagera mig mer i och stötta SAKs arbete.

Hur hörde du talas om SAK?

– Genom vänner och kontakter. Jag har inte sett SAK så aktiva på lärosätena som jag önskar att jag hade gjort. Jag har länge varit engagerad i studentrörelsen och många studenter tycker att det är attraktivt att göra praktik på en organisation som SAK. Jag tror att SAK skulle vinna mycket på att marknadsföra sig mer på lärosäten och knyta studentrörelsen närmare till sig.

Veronicas råd för en starkare medlemsrörelse

1.

Sänk trösklarna. Ingen sitter och väntar på att få delta på ett årsmöte, utan man vill engagera sig på en gång. Då behövs en strategi för att ta emot nya medlemmar, till exempel med sakpolitiska arbetsgrupper som kompletterar dagens geografiskt indelade lokalkommittéer.

2.

Skapa en engagemangsbank. När nya medlemmar dyker upp ska det vara lätt att ge dem förslag på saker de kan göra och frågor de kan engagera sig i.

3.

Satsa på mentorskap. Att engagera sig ideellt är en arbetsmiljöfråga. Har man inga arbetskamrater eller andra ideella känner man sig ensam och utanför. Mentorskap kan skapa trygghet och mellanmänskliga kontakter och bidrar till kunskapsöverföring.

TEXT: Erik Halkjaer

Redaktör